בתי חולים באיזור גוש דן

מוסד רפואי
מחלקה
מנהל
דואר אלקטרוני

איכילוב

פנימית א' ד"ר הווארד אוסטר howardo@tlvmc.gov.il
פנימית ב' ד"ר גיל בורנשטיין gilbo@tlvmc.gov.il
פנימית ג' פרופ' אורי רוגובסקי  Orir@tlvmc.gov.il
פנימית ד' פרופ' דוד זלצר davidz@tasmc.health.gov.il
פנימית ה' פרופ' שלמה ברלינר Berliners@tasmc.health.gov.il
פנימית ו' פרופ' ג'ריס יעקוב jacobgi@tasmc.health.gov.il
פנימית ח' ד"ר יעקב אבּלין Kobby.ablin@gmail.com
פנימית ט' פרופ' רמי הרשקוביץ ramih@tasmc.health.gov.il
פנימית י' פרופ' ראובן פורת reuvenp@tasmc.health.gov.il

אסף הרופא

פנימית א' ד"ר רונית זיידנשטיין ronitz@asaf.health.gov.il
פנימית ב' ד"ר אביחי מזרחי avim@shamir.gov.il
פנימית ג' פרופ' מיכה רפפורט Mrapoport@asaf.health.gov.il
פנימית ד' ד"ר בוקס אנדרס abuchs@asaf.health.gov.il
פנימית ה' ד"ר אלי שילוח Eshiloah@asaf.health.gov.il
פנימית ו' ד"ר אולג גורליק goreliko@asaf.health.gov.il
פנימית ח' ד"ר יונתן שפירא yonatansh@shamir.gov.il

בלינסון

פנימית א' פרופ'  ענת גפטר  anatga2@clalit.org.il
פנימית ב' פרופ' אלון גרוסמן ALONG@clalit.org.il
פנימית ג' פרופ' אבישי אליס avishayel@clalit.org.il
פנימית ד' ד"ר אמיר שלומאי  amirsh9@clalit.org.il
פנימית ה' פרופ' לאונרד ליבוביץ leibovici@clalit.org.il
פנימית ו' פרופ אילן קראוזה ilank2@clalit.org.il

השרון

פנימית ב' דר' זיידמן עליזה alizaz@clalit.org.il
פנימית ג' ד"ר יבגני ברקוב Evgenyb@clalit.org.il
פנימית ד' ד"ר דרור דיקר drord@clalit.org.il

וולפסון

פנימית א' ד"ר יואב גבע  geva@wmc.gov.il
פנימית ב' דר' הדי אורבך orbach@wolfson.health.gov.il
פנימית ג' פרופ' ג'יזל גודארד goddard@wolfson.health.gov.il
פנימית ד' ד"ר משבי מרגריטה mashavi@wolfson.health.gov.il
פנימית ה' ד"ר רון דובינסקי  rondo@wolfson.health.gov.il
פנימית ו' ד"ר דורון מנחמי doron@wmc.gov.il

מעייני הישועה

פנימית ד"ר חיים ישראל סטרו chaims@mhmc.co.il

תל השומר

פנימית א'  ד"ר יונת חגית hagithy@gmail.com
פנימית ב' פרופ' הווי עמיטל hamital@013net.net
פנימית ג' ד"ר שמואל שטיינאולף sshmuel@netvision.net.il
פנימית די ד"ר אבשלום ליבוביץ avshalom.leibowitz@sheba.health.gov.il
פנימית ה' ד"ר חיים מעיין Haim.Maayan@sheba.health.gov.il
פנימית ו' ד"ר אילן בן צבי ilan.benzvi@sheba.health.gov.il
פנימית ט' ד"ר גד  סגל Gad.Segal@sheba.health.gov.il