בתי חולים בדרום

ביה"ח
מחלקה
מנהל
תת התמחות
טל.
פקס
ד. אלקטרוני
אסותא אשדוד
פנימית א' + א'2
ד"ר דוד חסין
072-3398689
davidhass@assuta.co.il
פנימית ב'
ד"ר יוני אדל

yoniedel@gmail.com

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה אשפז יום פנימית ד"ר איליה פולישוק
08-640504
08-6400130
פנימית א'
ד"ר אורי רוביו
08-6400593
08-6403897
פנימית ב'
ד"ר נמרוד מימון
פולמונולוגיה
08-6400622
08-6403534
פנימית ג'
ד"ר ליאור זלר
ראומטולוגיה
08-6400583
08-6403531
פנימית ד
פרופ' אבושקרה מחמוד
ראומטולוגיה,
יו"ר חטיבה הפנימית
08-6400601
08-6272836
פנימית ה'
ד"ר כרמי ברטל
טיפול נמרץ, רפואה דחופה
08-6400663
08-6403366
פנימית ו'
ד"ר לאוניד ברסקי
08-6403443
08-6400097
פנימית ח'

 

ד"ר שפר אלכסנדר

ראומטולוגיה
08-6403258
08-6403201

 

AleksS@clalit.org.il

בית חולים ברזילי
פנימית א'
ד"ר אלי בן ואליד
08-6745688
08-6745689
 elib@bmc.gov.il
פנימית ב'
ד"ר יוסף משעל
זיהומיות
08-6745711
08-6745712
פנימית ג'
ד"ר אלי מגן
08-6745852
08-6745285
פנימית ד'
ד"ר דורון זמיר
גסטרו  וכבד
08-6745940
יוספטל
פנימית
ד"ר טובה ארד
08-6358042-4
08-6355426