כנס האגודה הישראלית לכאב


 פרופ' מאיר להב  התרופות החדשות במחלות מיאלופרוליפרטיביות


פרופ' מאיר להב
מנהל מחלקה פנימית א', המרכז הרפואי רבין

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל