עדויות חדשות תומכות בטיפול ב-Remdesivir כנגד COVID-19 (מתוך N Engl J Med)

מהנתונים הסופיים ממחקר ACTT-1 שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine עולה כי Remdesivir הינו טיפול יעיל ונסבל היטב לקיצור משך זמן ההחלמה עקב זיהום COVID-19.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי למרות שמספר תכשירים נבחנו כאפשרויות טיפול כנגד נגיף הקורונה, עד כה לא נמצא כל תכשיר אנטי-ויראלי שהדגים יעילות כנגד הזיהום.

כעת, הם השלימו מחקר כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, אקראי, להערכת טיפול תוך-ורידי ב- Remdesivir במבוגרים שאושפזו בשל COVID-19 עם עדות לזיהום בדרכי נשימה תחתונות. החולים חולקו באקראי לטיפול ב- Remdesivir או פלסבו, למשך עד 10 ימים.

 

התוצא העיקרי של המחקר היה מרווח הזמן עד להחלמה, אשר הוגדרה כשחרור מבית החולים או אשפוז למטרת בקרת זיהומים בלבד.

 

מבין 1,062 חולים שנכללו במחקר, 541 חולים טופלו ב- Remdesivir ו-521 נכללו בקבוצת הפלסבו. בקרב אלו שטופלו ב- Remdesivir חציון משך הזמן עד להחלמה עמד על 10 ימים, בהשוואה לחציון משך זמן עד להחלמה של 15 ימים בקבוצת הפלסבו (יחס שיעורים להחלמה של 1.29, p<0.001).

 

בקרב מטופלים ב- Remdesivir תועד סיכוי גבוה יותר לשיפור קליני בתוך 15 ימים (יחס סיכויים של 1.5; רווח בר-סמך 95% של 1.2-1.0).

 שיעורי התמותה המשוערים עמדו לאחר 15 ימים על 6.7% בקבוצת הטיפול ב- Remdesivir ועל 11.9% בקרב מטופלים בפלסבו.

לאחר 29 ימים, שיעורי התמותה עמדו על 11.4% עם Remdesivir ועל 15.2% בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 0.73, רווח בר-סמך 95% של 0.52-1.03).

 

אירועים חריגים חמורים דווחו ב-131 מבין 532 חולים שטופלו ב- Remdesivir (24.6%) וב-163 מבין 516 חולים בקבוצת הפלסבו (31.6%).

 

ממצאי המחקר מעידים כי Remdesivir עדיף על פלסבו בקיצור משך הזמן עד להחלמה במבוגרים שאושפזו עם COVID-19 ועדות לזיהום בדרכי הנשימה התחתונות.

 

N Engl J Med. 2020 Oct 8

 

לידיעה במדסקייפ