בדיקת טרופונין מסייעת בסיווג חולים עם מחלות לב לפי דרגת הסיכון (JAMA Cardiol)

שילוב בדיקת טרופונין ברגישות-גבוהה באלגוריתמי הסיכון של חולים עם מחלה קרדיווסקולארית טרשתית מסייע בשיפור הערכת הסיכון של החולים ומוביל לסיווג מחדש של כ-12% מהחולים לקבוצת סיכון הולמת יותר, כך עולה מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת JAMA Cardiology.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון אם תוספת בדיקת טרופונין ברגישות-גבוהה להערכות הסיכון למחלה קרדיווסקולארית טרשתית עשויה לשפר את סיווג החולים ולסייע בהנחיית ההמלצות לטיפול.

 

מדובר בתת-מחקר של מחקר PEGASUS-TIMI 54, אשר כלל 8,635 חולים שהיו בין שנה ועד שלוש שנים לאחר אוטם לבבי. כל המשתתפים היו בגילאי 50 שנים ומעלה ועם לפחות מאפיין אחד בסיכון גבוה.

 

המשתתפים סווגו כבעלי סיכון גבוה או סיכון נמוך על-בסיס ההיסטוריה הקרדיווסקולארית ומחלות הרקע, בהתאם להנחיות. החולים גם סווגו על-בסיס רמות טרופונין ברגישות גבוהה, לפי ערכי סף של 2 ננוגרם/ליטר (סף זיהוי) ו-6 ננוגרם/ליטר (סף סיכון) ולאחר מכן בוצע סיווג משולב על-בסיס המאפיינים הקליניים ורמות טרופונין.

 

התוצא העיקרי כלל משלב של תמותה קרדיווסקולארית, אוטם לבבי, או אירוע מוחי.

 

מהתוצאות עולה כי כאשר המשתתפים סווגו על-סמך קריטריונים קליניים, בקבוצת הסיכון הגבוה שיעורי התוצא העיקרי לאחר שלוש שנים עמדו על 8.8%, זאת בהשוואה לשיעור של 5.0% בקבוצת המשתתפים בסיכון נמוך (יחס סיכון של 2.01, p<0.001).

 

עם זאת, כאשר החולים בקבוצת הסיכון הגבוה סווגו עוד על-בסיס רמות טרופונין ברגישות-גבוהה, ב-614 מבין 6,789 חולים (9.0%) עם ערכי טרופונין לא-מדידים שיעור האירועים לאחר 3 שנים עמד על 2.7%, שיעור שהיה נמוך מהשיעור הכולל בקבוצת החולים בסיכון נמוך למחלה קרדיווסקולארית טרשתית.

 

בקבוצת החולים בסיכון נמוך למחלה קרדיווסקולארית טרשתית, ב-417 מבין 1,846 חולים (22.6%) עם רמות טרופונין ברגישות-גבוהה של מעל 6 ננוגרם/ליטר תועד שיעור אירועים של 9.1%, בדומה לשיעור הכולל שתועד בקבוצת החולים בסיכון גבוה למחלה קרדיווסקולארית טרשתית.

 

תוספת תוצאות בדיקת טרופונין ברגישות גבוהה לסיווג הסיכון על-בסיס ההנחיות הוביל לשיפור סיווג החולים. השימוש בבדיקת טרופונין ברגישות-גבוהה הוביל לסיווג מחדש של 1,031 מבין 8,635 חולים (11.9%) והביא לכך ש-1 מבין 11 חולים שהוגדרו תחילה בסיכון גבוה למחלה קרדיווסקולארית טרשתית ו-1 מבין 4 חולים שסווגו במקור כבעלי סיכון נמוך למחלה קרדיווסקולארית טרשתית סווגו מחדש לקבוצה הנגדית.

 

JAMA Cardiol. Published online August 5, 2020

 

לידיעה במדסקייפ