תוצאות מאכזבות לטיפול באנטרסטו בחולי אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (N Engl J Med)

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר שכלל קרוב ל-5,000 חולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל, מהן עולה כי גודל ההשפעה של משלב ב-Sacubitril/Valsartan(אנטרסטו) בהשוואה ל-Valsartan להפחתת אשפוזים עקב אי-ספיקת לב או תמותה קרדיווסקולארית לא היה מובהק סטטיסטית.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין נתונים רבים אודות ההשפעה של טיפול ב-ARNI (Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition) בחולי אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור.

 

במסגרת המחקר נכללו 4,822 חולים עם אי-ספיקת לב וסיווג NYHA של IIIV, מקטע פליטה של 45% ומעלה, רמות פפטידיםנטריאורטיים מוגברות ומחלת לב מבנית. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב-Sacubitril/Valsartanאו Valsartan בלבד.

התוצא העיקרי היה משלב של אשפוזים עקב אי-ספיקת לב ותמותה עקב מחלות לב וכלי דם. עוד בחנו החוקרים את המרכיבים השונים של התוצא העיקרי, כמו גם תוצאים משניים (כולל שינוי בסיווג NYHA, החמרת תפקוד כלייתי ושינוי במדד סיכום קליני לפי KCCQ) ואת בטיחות הטיפול.

 

החוקרים מדווחים כי אירועים שנכללו תחת הגדרת התוצא העיקרי תועדו ב-526 חולים (894 אירועים) בקבוצת ההתערבות וב-557 חולים (1,009 אירועים) בקבוצת הטיפול ב-Valsartan (יחס שיעורים של 0.87, p=0.06). שיעורי היארעות תמותה עקב מחלות לב וכלי דם עמדו על 8.5% בקבוצת הטיפול ב-ARNI, בהשוואה ל-8.9% בקבוצת הטיפול ב-Valsartan (יחס סיכון של 0.95; רווח בר-סמך 95% של 0.79-1.16); תועדו 690 ו-797 אשפוזים בשל אי-ספיקת לב, בהתאמה (יחס שיעורים של 0.85; רווח בר-סמך 95% של 0.72-1.00).

 

שיפור במדד NYHA תועד ב-15% מהחולים בקבוצת הטיפול ב-ARNI וב-12.6% מאלו שטופלו ב-Valsartan (יחס סיכויים של 1.45; רווח בר-סמך 95% של 1.13-1.86); החמרת תפקוד כלייתי תועד ב-1.4% ו-2.7% מהחולים, בהתאמה (יחס סיכון של 0.50; רווח בר-סמך 95% של 0.33-0.77).

 

השינוי הממוצע במדד KCCQ לאחר שמונה חודשים היה גבוה בנקודה אחת (רווח בר-סמך 95% של 0.0-2.1) בקבוצת הטיפול ב-ARNI.

 

בחולים בקבוצת הטיפול ב-ARNI תועדו שיעורי היארעות גבוהים יותר של תת לחץ דם ואנגיואדמה, עם שיעורי היארעות נמוכים יותר של היפוקלמיה.

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלו רמזים לתועלת אפשרית לטיפול ב-ARNI בחולים עם מקטע פליטה נמוך יותר ובנשים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי הטיפול ב-Sacubitril/Valsartan לא הוביל לשיעור נמוך יותר משמעותית של אשפוזים עקב אי-ספיקת לב או שיעורי תמותה עקב מחלות לב וכלי דם בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה של 45% ומעלה.

 

N Engl J Med 2019

לידיעה במדסקייפ