האם יש לשקול טיפול במעכבי SGLT-2 במרבית החולים עם סוכרת מסוג 2? (Lancet)

מתוצאות מטה-אנליזה, שפורסמו בכתב העת The Lancet, עולה כי ייתכן ויש מקום לשקול טיפול במעכבי SGLT-2 (Sodium Glucose Cotransporter Type-2) במרבית החולים עם סוכרת מסוג 2, ללא קשר לנוכחות מחלה קרדיווסקולארית טרשתית או היסטוריה של אי-ספיקת לב.

החוקרים השלימו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרים אקראיים, מבוקרי-פלסבו, להערכת תוצאים קרדיווסקולאריים של טיפולים במעכבי SGLT-2 בחולים עם סוכרת מסוג 2. הם ערכו חיפוש במאגרי PubMed ו-Embase לזיהוי מחקרים שפורסמו עד 24 בספטמבר, 2018. תוצאי היעילות כללו אירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים (אוטם לבבי, אירוע מוחי, או תמותה קרדיווסקולארית), משלב של תמותה קרדיווסקולארית או אשפוזיםעקב אי-ספיקת לב והתקדמות מחלת כליות.

החוקרים כללו נתונים משלושת המחקרים הגדולים: EMPA-REG OUTCOME להערכת Empagliflozin (ג'רדיאנס), CANVAS להערכת Canagliflozin (אינווקנה) ו-DECLARE-TIMI 58 להערכת Dapagliflozin (פורסיגה), עם סך כולל של 34,322 משתתפים (60% עם מחלה קרדיווסקולארית טרשתית מבוססת). הנתונים כללו 3,342 אירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים, 2,028 מקרי תמותה קרדיווסקולארית או אשפוז בשל אירועי אי-ספיקת לב ו-766 תוצאים כלייתיים.

הטיפול במעכבי SGLT-2 הפחית בהיקף של 11% את הסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים (יחס סיכון של 0.89, p=0.0014), עם תועלת שתועדה רק בחולים עם מחלה קרדיווסקולארית טרשתית (יחס סיכון של 0.86, רווח בר-סמך 95% של 0.80-0.93), אך לא באלו ללא מחלה קרדיווסקולארית (יחס סיכון של 1.00, רווח בר-סמך 95% של 0.87-1.16, P=0.0501).

הטיפול התרופתי הפחית את הסיכון לתמותה קרדיווסקולארית או אשפוזים עקב אי-ספיקת לב בהיקף של 23% (יחס סיכון של 0.77,  0.71-0.84, p<0.0001), עם תועלת דומה בחולים עם ובלי מחלה קרדיווסקולארית טרשתית ואלו עם ובלי היסטוריה של אי-ספיקת לב.

הטיפול במעכבי SGLT-2 הפחית את הסיכון להתקדמות מחלה כלייתית בהיקף של 45% (יחס סיכון של 0.55, 0.48-0.64, p<0.0001), עם תועלת דומה בחולים עם ובלי מחלה קרדיווסקולארית טרשתית.

היקף התועלת של מעכבי SGLT-2 היה שונה בהתאם לתפקוד הכלייתי הבסיסי, עם ירידה גדולה יותר באשפוזים עקב אי-ספיקת לב (p=0.0073) וירידה קטנה יותר בהתקדמות מחלת כליות (P=0.0258) בחולים עם מחלת כליות כרונית חמורה יותר מלכתחילה.

החוקרים מסכמים וכותבים כי לטיפול במעכבי SGLT2 תועלת מתונה על אירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים, אשר מוגבלת לחולים עם מחלה קרדיווסקולארית טרשתית. עם זאת, הם זיהו תועלת ברורה לטיפול זה בהפחתת אשפוזים עקב אי-ספיקת לב והתקדמות מחלת כליות, ללא תלות בנוכחות מחלה קרדיווסקולארית טרשתית או היסטוריה של אי-ספיקת לב.

Lancet. Published online November 10, 2018

לידיעה במדסקייפ