היקף וגורמי סיכון למינונים שגויים של נוגדי-קרישה פומיים ישירים (Europace)

במאמר שפורסם בכתב העת Europace מדווחים חוקרים על תוצאות ממחקר עולם-אמיתי עולה כי 32% מהחולים נטלו טיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים במינון לא-הולם וזיהו מספר גורמים המעלים את הסיכון למינון שגוי של טיפול זה.

מטרת המחקר הייתה לתאר את שיעורי ההימצאות וגורמי סיכון למינונים לא-הולמים של נוגדי-קרישה פומיים ישירים במאגר ארצי של חולים בתנאי עולם אמיתי.

המחקר הפרוספקטיבי הארצי כלל 530 חולים אמבולטוריים עם פרפור פרוזדורים, אשר טופלו בנוגדי-קרישה פומיים ישירים. התאמת המינון של נוגדי-קרישה פומיים ישירים נקבעה בהתאם להמלצות ה-European Heart Rhythm Association.

גיל המשתתפים הממוצע עמד על 73 שנים, 46% היו נשים. 267 חולים קיבלו מרשם לטיפול ב-Dabigatran (פרדקסה), 190 חולים טופלו ב-Rivaroxaban(קסרלטו)ו-73 ב-Apixaban (אליקוויס).

החוקרים מדווחים כי 172 חולים (32%) לא קיבלו את המינון ההולם: 93 חולים קיבלו מינון נמוך (18%) ו-79 חולים קיבלו מינון גבוה יותר (15%).

בהשוואות בין תתי-קבוצות של חולים שטופלו במינון נמוך מדי, מינון הולם, או מינון גבוה מדי, החוקרים זיהו נטיה לגיל מבוגר יותר (69 שנים לעומת 73 שנים לעומת 77 שנים), שכיחות גבוהה יותר של נשים (37% לעומת 46% לעומת 59%), נוגדי-טסיות (5% לעומת 8% לעומת 25%), Rivaroxban (14% לעומת 38% לעומת 53%) ו-Apixaban (5% לעומת 15% לעומת 19%), מדד CHA2DS2-VASc גבוה יותר (3.00 לעומת 3.58 לעומת 4.59), מדד HAS-BLED גבוה יותר (1.83 לעומת 1.92 לעומת 2.47), מדד מסת גוף נמוך יותר (30 לעומת 29 לעומת 28 ק"ג למטר בריבוע), קצב פינוי גלומרולארי נמוך יותר (74 לעומת 70 לעומת 63 מ"ל/דקה) ותדירות טיפול ב-Dabigatran שהייתה נמוכה יותר (81% לעומת 47% לעומת 28%).

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממחקר זה בתנאי עולם-אמיתי, 32% מהחולים שטופלו בנוגדי-קרישה פומיים ישירים נטלו מינונים שאינם תואמים להמלצות.  הם הצליחו לזהות מספר גורמים המעלים את הסיכון לקבלת מינון שגוי של טיפול זה.

Europace. 2018;20(10):1577-1583

לידיעה במדסקייפ