התועלת של מנת העמסה של Atorvastatin לפני התערבות כלילית מילעורית בחולים עם תסמונת כלילית חדה (European Heart Journal)

ממצאים חדשים תומכים במתן מנת העמסה של Atorvastatin (ליפיטור) טרם התערבות כלילית מילעורית בחולים עם תסמונת כלילית חדה.

מתוצאות מטה האנליזה, אשר פורסמו בכתב העת European Heart Journal, עולה כי טיפול זה הפחית משמעותית אירועים קרדיווסקולאריים באוכלוסיית חולים זו.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיימת מחלוקת באשר לתועלת של מנת העמסה של Atorvastatin (80 מ"ג) בכל הנוגע להפחתת סיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים בחולים עם תסמונת כלילית חדה. לאור זאת, הם ביקשו לבחון את הנושא במסגרת מטה-אנליזה.

החוקרים התמקדו במחקרים אקראיים ומבוקרים להשוואת מנת העמסה של Atorvastatin לעומת קבוצת ביקורת, בחולים עם תסמונת כלילית חדה, אשר הופנו להתערבות כלילית מילעורית. החיפוש הוביל לזיהוי 13 מחקרים, אשר כללו 22,095 חולים; מבין אלו, 11,214 חולים (50.7%) טופלו במנת העמסה של Atorvastatin במינון 80 מ"ג.

בהשוואה לקבוצת הביקורת, בקרב אלו שטופלו במנת העמסה של Atorvastatin תועדה סיכון נמוך יותר משמעותית לסיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים (סיכון יחסי של 0.66, רווח בר-סמך 95% של 0.54-0.80), אוטם לבבי (סיכון יחסי של 0.61; רווח בר-סמך 95% של 0.46-0.80), רה-וסקולריזציה (סיכון יחסי של 0.76; רווח בר-סמך 95% של 0.69-0.83) ואירועים מוחיים (סיכון יחסי של 0.69; רווח בר-סמך 95% של 0.49-0.96).

החוקרים לא זיהו הבדלים בין שתי הקבוצות בשיעורי התמותה או אשפוזים חוזרים.

בניתוח לפי תתי-קבוצות, הטיפול ב-Atorvastatin עדיין הפחית משמעותית את שיעור האירועים הקרדיווסקולאריים המג'וריים (סיכון יחסי של 0.57; רווח בר-סמך 95% של 0.39-0.85) ואוטמים לבביים (סיכון יחסי של 0.61, רווח בר-סמך 95% של 0.42-0.89) בתוך 30 ימים.

יתרה מזאת, הטיפול ב-Atorvastatin עדיין הפחית משמעותית סיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים (סיכון יחסי של 0.70, רווח בר-סמך 95% של 0.55-0.89), אוטמים לבביים (סיכון יחסי של 0.58; רווח בר-סמך 95% של 0.36-0.95) ורה-וסקולריזציה (סיכון יחסי של 0.76; רווח בר-סמך 95% של 0.69-0.84) לאחר למעלה מ-30 ימים.

החוקרים לא זיהו הבדלים משמעותיים בשיעורי התמותה או אירועים מוחיים בתוך 30 ימים או לאחר למעלה מ-30 ימים.

לסיכום, ממצאי הסקירה תומכים במתן מנת העמסה של Atorvastatin טרם התערבות כלילית מילעורית בחולים עם תסמונת כלילית חדה, לאור עדויות לירידה משמעותית בסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים.

European Heart Journal, 3 January, 2019