עדויות חדשות מעידות כי הפרוגנוזה לאחר אבחנה של תסמונת Takotsubo Syndrome עשויה להיות גרועה מכפי שסברו בעבר (J Am Coll Cardiol HF)

עדויות חדשות מציעות כי הפרוגנוזה ארוכת הטווח של חולים שאובחנו עם תסמונת Takotsubo Syndrome (TTS), הנחשבת הפרעה שפירה וזמנית, עשויה להיות גרועה יותר מכפי שסברו.

סקירה חדשה מעידה על סיכון גבוה יחסית לסיבוכים מסכני-חיים באוכלוסיה זו, כולל אי-ספיקת לב עם הלם לבבי, הפרעות קצב מסכנות-חיים ותמותה באשפוז.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ישנה מחלוקת סביב הפרוגנוזה ארוכת הטווח של חולים עם תסמונת TTS. בנוסף, לא ברור אם המאפיינים בהתייצגות מנבאים את הפרוגנוזה בטווח הארוך.

לצורך הסקירה, הם ערכו חיפוש במאגרי PubMed, Embase ו-Cochrane וסקרו את המקורות של מאמרים אלו. הסקירה השיטתית כללה 54 מחקרים, עם סך כולל של 4,679 משתתפים (4,077 נשים, 602 גברים).

מהנתונים עלה כי 112 חולים (2.4%) הלכו לעולמם במהלך האשפוז, עם שכיחות של 1.8% מהמקרים, בנוכחות  הטרוגניות ניכרת בין המחקרים.

במהלך חציון מעקב של 28 חודשים, 464 מבין 4,567 חולים ששרדו את האשפוז הראשוני הלכו לעולמם (103 חולים עקב סיבות לבביות ו-351 חולים עקב סיבות לא-לבביות).

מהנתונים עולה שיעור גבוה יחסית של סיבוכים מסכני-חיים, דוגמת אי-ספיקת לב עם הלם לבבי (19%) והפרעות קצב מסוכנות (10%).

בקרב השורדים, שיעורי ההישנות השנתיים של TTS עמדו על 1% (104 חולים), ללא הטרוגניות משמעותית בין המחקרים.

לאורך חציון מעקב של 28 חודשים, שיעורי התמותה עמדו על 3.5% בשנה.

מטה-רגרסיה העידה כי התמותה הכוללת בטווח הארוך בכל מחקר נקשרה באופן מובהק עם גיל מתקדם (p=0.05), דחק גופני (p=0.0001) וצורה אטיפית של TTS (p=0.009).

החוקרים מסכמים וכותבים כי הסקירה העדכנית של חולים ששרדו לאחר אבחנת TTS מעידה כי בטווח הארוך, שיעורי ההישנות והתמותה של חולים אלו אינם מבוטלים, וכי חלק מהמאפיינים בהתייצגות, דוגמת גיל מתקדם ודחק גופני עשויים לנבא פרוגנוזה גרועה יותר.

J Am CollCardiol HF. Published online January 3, 2019

לידיעה במדסקייפ