שפעת בעת אשפוז בשל אי-ספיקת לב מעלה שיעורי תמותה וסיבוכים כלייתיים ונשימתיים (JACC: HeartFailure)

מסקירה חדשה להערכת ההשפעה של זיהום בשפעת בחולים מאושפזים בשל אי-ספיקת לב עולות עדויות נוספות התומכות במתן שגרתי של חיסון כנגד שפעת לחולי אי-ספיקת לב. במאמר שפורסם בכתב העת JACC: Heart Failure מסבירים החוקרים כי מהמחקר עולה כי לא רק ששיעורי התמותה של חולי אי-ספיקת לב עם שפעת היו גבוהים יותר, אלא גם תועדו שיעורים הרבה יותר גבוהים של כשל נשימתי חד ונזק כלייתי חד.

הסקירה מבוססת על רשומות של למעלה מ-8 מיליון מבוגרים, אשר אושפזו בשל אי-ספיקת לב בשנים 2013 ו-2014 במדגם NIS (National Inpatient Sample), מאגר נתונים אמריקאי. החוקרים כללו 54,590 מקרים (0.67%) של חולים שגם אובחנו עם זיהום שפעת.

במאושפזים עם אי-ספיקת לב ושפעת תועדו שיעורים גבוהים יותר של תמותה באשפוז (6.2% לעומת 5.4%, יחס סיכויים של 1.15, P=0.02), סיכון גבוה כמעט כפליים לכשל נשימתי חד (36.9% לעומת 23.1%, בהתאמה, יחס סיכויים של 1.95, P<0.001), כשל נשימתי חד עם צורך בהנשמה מכנית (18.2% לעומת 11.3%; יחס סיכויים של 1.75; p<0.001), נזק כלייתי חד 30.3% לעומת 28.7%, בהתאמה; יחס סיכויים של 1.08; p=0.01) ונזק כלייתי חד עם צורך בדיאליזה (2.4% לעומת 1.8%, בהתאמה, יחס סיכויים של 1.37; p=0.001).

בקרב חולים עם עדות לשפעת, משך האשפוז הממוצע היה ארוך יותר (5.9 ימים לעומת 5.2 ימים, בהתאמה, p<0.001), אך ההוצאה הממוצעת לבית החולים הייתה דומה (12,137 לעומת 12,003 דולרים, בהתאמה, p=0.40).

החוקרים מסכמים וכותבים כי זיהום בשפעת מלווה בעליה בשיעורי התמותה באשפוז ובשיעורי התחלואה בחולים עם אי-ספיקת לב. הממצאים מדגישים את הצורך במאמצים להפחתת היארעות שפעת, בפרט באוכלוסיה זו של חולים בסיכון גבוה.

JACC: Heart Failure. Published online January 2, 2018

לידיעה במדסקייפ