הקפדה על שימוש ב-CPAP עשויה להאט הידרדרות קוגניטיבית במבוגרים עם ליקוי קוגניטיבי קל ודום נשימה בשינה (J Am GeriatrSoc)

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American Geriatrics Society מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי במבוגרים עם דום נשימה חסימת בשינה וליקוי קוגניטיבי קל, שימוש ב-CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) לאורך שנה אחת לווה בשיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי ועשוי להביא להאטת ההידרדרות הקוגניטיבית.

 

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשפעה של היענות לטיפול במכשיר CPAP על התפקוד הקוגניטיבי והתפקוד היומיומי לאחר שנה אחת במבוגרים עם ליקוי קוגניטיבי קל ולקבוע את גודל ההשפעה של הטיפול.

היענות לטיפול הוגדרה בנוכחות שימוש במכשיר CPAP במשך לפחות ארבע שעות בלילה לאורך שנה אחת.

 

מדגם המחקר כלל משתתפים בגילאי 55-89 שנים, עם מדד אפניאה:היפופניאה של 10 ומעלה: 29 משתתפים עם ליקוי קוגניטיבי קל, דום נשימה חסימתי בשינה והיענות למכשיר CPAP ו-25 משתתפים עם ליקוי קוגניטיבי קל, דום נשימה חסימתי בשינה וללא-היענות לטיפול ב-CPAP.

 

התוצא הקוגניטיבי העיקרי היה זיכרון (לפי מדד Hopkins Verbal Learning Test-Revised) והתוצא הקוגניטיבי המשני היה מהירות עיבוד פסיכו-מוטורי/קוגניטיבי (לפי מדד Digit Symbol ממבחן Wechsler Adult Intelligence Scale Substitution Test).

 

ממצאי המחקר הצביעו על שיפור מובהק סטטיסטית לאחר שנה אחת במהירות עיבוד פסיכומוטורי/קוגניטיבי בקבוצת החולים עם ליקוי קוגניטיבי קל אשר הקפידו על השימוש במכשיר CPAP, בהשוואה לאלו עם היענות ירודה לטיפול זה. גודל ההשפעה עמד על 0.46 לאחר שישה חודשים ועל 1.25 לאחר שנה אחת.

החוקרים מדווחים כי זוהו גדלי השפעה עוד קטנים-עד-בינוניים לטובת קבוצת החולים שהקפידו על היענות לטיפול במכשיר CPAP בהשפעה על תפקוד הזיכרון (0.20 לאחר שישה חודשים), קשב (0.25 לאחר שנה אחת), ישנוניות במהלך שעות היום (0.33 לאחר 6 חודשים ו-0.22 לאחר שנה אחת) ותפקוד יומיומי (0.50 לאחר 6 חודשים).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי לאחר תקנון להבדלים בין המשתתפים בתחילת המחקר, היענות לטיפול במכשיר CPAP במשך שנה אחת לוותה בשיפור תפקוד קוגניטיבי בחולים עם ליקוי קוגניטיבי קל ודום נשימה חסימתי בשינה ועשויה להאט הידרדרות קוגניטיבית באוכלוסיה זו.

 

J Am Geriatr Soc. 2019;67(3):558-564

 

לידיעה במדסקייפ