בטיפול ביתר לחץ דם, מהו לחץ דם המטרה הסיסטולי האופטימלי? (THE AMERICAN JOURNAL OFMEDICINE)

מרצה: ד"ר אבישי אליס

מהו לחץ דם המטרה הסיסטולי האופטימלי? מחקר ה-SPRINT מצא כי יש תועלת משמעותית לשמירה על לחץ דם סיסטולי של מתחת ל-120 מ"מ כספית , אך זו מגיעה לעתים עם תופעות לוואי הקשורות ללחץ דם נמוך.  ממטא אנליזה חדשה עולה כי יעד מטרה של למטה מ-130 מ"מ כספית נמצא המאוזן יותר מבחינת יעילות הטיפול ובטיחותו.

החוקרים ערכו סקירה לרוחבם של מאגרי המידע PubMed, EMBASE,  ו-  CENTRALכדי להשוות בין מחקרים עם יעדי מטרה שונים לחץ דם. המחקרים קובצו ל-5 קטגוריות יעדי מטרה של טיפול: 1) מתחת ל-160 מ"מ כספית 2) מתחת ל-150 מ"מ כספית 3) מתחת ל-140 מ"מ כספית 4) מתחת ל-130 מ"מ כספית ו-5) מתחת ל-120 מ"מ כספית. ממצאים המעידים על אפקטיביות הטיפול, כמו שבץ, אוטם שריר הלב, תמותה, תמותה מסיבות קרדיוסקולריות ואי ספיקת לב, וממצאים הקשורים למדדי בטיחות הטיפול ותופעות הלוואי- כל אלה הוערכו באמצעות מטא-אנליזה מערכתית.

החוקרים כללו 17 מחקרים, בהם השתתפו 55,163 מטופלים (עם 204,103 שנות אדם למעקב). נמצא כי הייתה ירידה משמעותית בהיארעות של שבץ (RR 0.54, 95% confidence interval [CI], 0.29-1.00) ושל אוטם שריר הלב (RR 0.68, 95% CI, 0.47-1.00) במחקרים שהציבו יעד טיפולי של פחות מ-120 מ"מ כספית (לעומת המחקרים שכיוונו לפחות מ-160). ניתוח רגישות שהשתמש בלחץ הדם הסיסטולי שהושג הראה עליה של 72%, 97% ו-227% בסיכון לשבץ עם לחץ דם סיסטולי של פחות מ-140, 150 ו-160 מ"מ כספית, בהתאמה, כאשר אלו הושוו ליעד טיפול של למטה מ-120 מ"מ כספית. החוקרים לא מצאו הבדלים בסיכון לתמותה, תמותה מסיבות קרדיווקולריות או אי ספיקת לב בין יעדי המטרה השונים. עם זאת, הם מציינים כי נקודת האופטימום המשוערת נטתה ליעדי לחץ דם סיסטולי נמוכים יותר (מתחת -120 או 130 מ"מ כספית) בהשוואה ליעדי לחץ דם סיסטולי גבוהים יותר. יעד מטרה סיסטולי של פחות מ-120 או 130 מ"מ כספית דורגו במקום הראשון והשני, בהתאמה, כיעדי המטרה היעילים ביותר.

החוקרים מציינים כי הייתה עליה משמעותית בתופעות הלוואי החמורות בקבוצות יעדי המטרה הנמוכים- ובמיוחד בקבוצת יעד המטרה של למטה מ-120 מ"מ כספית לעומת יעד המטרה של למטה מ-150 מ"מ כספית (RR 1.83, 95% CI, 1.05-3.20)) או מול יעד המטרה של למטה מ-140 מ"מ כספית (RR 2.12, 95% CI, 1.46-3.0). יעדי המטרה של מתחת ל-140 ו-150 מ"מ כספית דורגו, בהתאמה, במקום הראשון והשני מבחינת בטיחות התוצאה ביחס לתופעות הלוואי. בניתוח יעילות ובטיחות משולב, נמצא כי יעד המטרה של למטה מ-130 מ"מ כספית הוא זה שנמצא המאוזן ביותר.

לסיכום, נראה  כי במטופלים הסובלים מיתר לחץ דם, יעד מטרה סיסטולי של למטה מ-130 מ"מ כספית הוא יעד המטרה המאוזן ביותר מבחינת יעילות ובטיחות.

TheAmerican Journal of Medicine , Volume 0 , Issue 0