הערכת תוצאות ניתוח החלפת מסתם וותין בשלב מוקדם לעומת ניתוח לאחר הופעת תסמינים בחולים עם היצרות חמורה של המסתם (Heart)

מרצה: ד"ר אבישי אליס

למרות מגמה של שיעורי תמותה נמוכים יותר בהשוואת תוצאות ניתוח החלפת מסתם וותין בשלב מוקדם בחולים עם היצרות חמורה ואסימפטומטית של המסתם, בהשוואה לניתוח החלפת מסתם וותין בנוכחות תסמינים, מממצאי מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Heart עולה כי אין הבדלים משמעותיים בשיעורי תמותה לבבית או תמותה פתאומית.

החוקרים השלימו חיפוש אחר מחקרים שבחנו את תוצאות ניתוח החלפת מסתם וותין וטיפול בהיצרות חמורה ואסימפטומטית של המסתם. הם בחנו את שיעורי התמותה מכל-סיבה, תמותה לבבית ותמותה לבבית פתאומית. במסגרת המחקר נבחנו ההבדלים בין ניתוח מוקדם בחולים אסימפטומטים ובין ניתוח בעקבות הופעת תסמינים.

החוקרים זיהו ארבעה מחקרים תצפיתיים, עם סך כולל של 1,300 חולים. הנתונים הצביעו על הטרוגניות משמעותית בין המחקרים. ניתוח סטטיסטי הדגים מגמה של שיעורי תמותה כוללת נמוכים יותר בחולים לאחר ניתוח מוקדם להחלפת מסתם הוותין, בהשוואה לחולים בהם הושלם הניתוח עם הופעת התסמינים (יחס סיכויים של 0.54). לא תועדה ירידה משמעותית בתמותה לבבית או תמותה פתאומית (יחס סיכויים של 0.78 ויחס סיכויים של 0.34, בהתאמה).

החוקרים מסכמים וכותבים כי מומלצת גישה פרטנית, המבוססת על הערכת סיכון אינדיבידואלית עד השלמת מחקרים נוספים בנושא.

Heart. 2017;103(4):268-272

לידיעה במדסקייפ