השוואת תגובה ממושכת לטיפול במעכבי בקרה חיסונית לעומת טיפולים סיסטמיים אחרים (JCO Precis Oncol)

במאמר שפורסם בכתב העת JCO Precision Oncology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי תגובה ממושכת לטיפול סיסטמי הייתה נפוצה יותר בחולים שטופלו במעכבי בקרה חיסונית, בהשוואה למשפחות תרופות אחרות, אם כי זו תועדה גם בחולים שטופלו בתרופות שאינן ממשפחת מעכבי בקרה חיסונית.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מעכבי בקרה חיסונית הובילו לשיפור ההישרדות הכוללת במספר סוגי גידולים. תגובה ממושכת דווחה עם תכשירים אלו בחולי מלנומה וסרטן ריאות. כעת הם ביקשו לכמת את שיעור החולים בהם תוארה תגובה ממושכת למעכבי בקרה חיסונית ולהשוות זאת אל מול משפחות תרופות אחרות.

 

החוקרים זיהו מחקרים אקראיים בשלב III, אשר כללו לפחות קבוצה אחת של מטופלים במעכבי בקרה חיסונית עם גידול חוזר או גרורתי. תגובה ממושכת לטיפול הוגדרה בנוכחות הישרדות ללא-התקדמות שהייתה גדולה פי שלוש מחציון ההישרדות ללא-התקדמות של כלל האוכלוסייה. עוד בחנו החוקרים את שיעור החולים עם הישרדות כוללת גבוהה כפליים מחציון ההישרדות הכוללת של כלל אוכלוסיית החולים.

 

הסקירה הובילה לזיהוי 19 מחקרים עם 11,640 מטופלים ב-42 קבוצות טיפול (26 קבוצות טיפול במעכבי בקרה חיסונית ו-16 קבוצות טיפול בתרופות אחרות).

 

שיעור החולים הממוצע עם תגובה ממושכת לטיפול היה גבוה פי 2.3 באלו שטופלו במעכבי בקרה חיסונית, בהשוואה לאלו בקבוצת הביקורת (25% לעומת 11%). תגובה ממושכת לטיפול הייתה נפוצה יותר בחולים שטופלו בתכשירים בעלי פעילות כנגד PD-1/PD-L1, בהשוואה לאלו שטופלו בתכשירים כנגד CTLA-4 (28% לעומת 18%).

 

שיעור החולים עם הישרדות כוללת שהייתה גדולה יותר מכפליים מחציון ההישרדות הכוללת היה גם כן גבוה יותר באלו שטופלו במעכבי בקרה חיסונית, בהשוואה לאלו בקבוצות הביקורת (30% לעומת 23%).

 

מניתוח רב-משתני עלה כי ההשפעות של הטיפול בתכשירים בעלי פעילות כנגד PD-1/PD-L1 וקו טיפול ראשון נקשרו בקשר מובהק סטטיסטית עם שיעור ממוצע גבוה יותר של תגובה ממושכת לטיפול.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי תגובה ממושכת לטיפול הייתה נפוצה בחולים שטופלו במעכבי בקרה חיסונית, אם כי תועדה גם בחולים שטופלו בתרופות ממשפחות אחרות.

 

JCO Precis Oncol. 2019;2019(3)

 

לידיעה במדסקייפ