לקט מאמרים | 26/11/2017

ההשפעה של הפחתת לחץ דם על תמותה ותחלואה לבבית לאורך רמות לחץ דם שונות (JAMA InternalMedicine)

כאשר הטיפול ניתן במסגרת מניעה ראשונית, הקשר בין טיפול להפחתת לחץ דם ובין אירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים היה תלוי בלחץ הדם הסיסטולי הבסיסי. במחקרים עם לחץ דם סיסטולי בסיסי של 160 מ"מ כספית ומעלה, הטיפול לווה בסיכון מופחת לתמותה (סיכון יחסי של 0.93) וירידה ניכרת באירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים (סיכון יחסי של 0.78). במידה ולחץ הדם הסיסטולי נע בין 140-159 מ"מ כספית, הקשר בין הטיפול והתמותה היה דומה (סיכון יחסי של 0.87), אך הקשר עם אירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים היה פחות בולט (סיכון יחסי של 0.88). במחקרים עם לחץ דם סיסטולי בסיסי של מתחת ל-140 מ"מ כספית, לא נמצא קשר בין הטיפול והתמותה (סיכון יחסי של 0.98) ואירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים (סיכון יחסי של 0.97). במחקרים שכללו חולים עם מחלת לב כלילית קודמת ולחץ דם סיסטולי בסיסי ממוצע של 138 מ"מ כספית, הטיפול לווה בסיכון מופחת לאירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים (סיכון יחסי של 0.90), אך לא נמצא קשר עם הישרדות (סיכון יחסי של 0.98). להמשך קריאה