היעילות והבטיחות של Apixaban ו-Rivaroxaban בהשוואה לקומדין בחולים עם השמנת-יתר חולנית (The Lancet Hematology)

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet Hematology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולות עדויות נוספות המעידות על יעילות ובטיחות דומה של Apixaban (אליקוויס), Rivaroxaban (קסרלטו) וקומדין בחולים עם השמנת-יתר חולנית עם פרפור פרוזדורים ותרומבואמבוליזם ורידי.

 

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את היעילות והבטיחות של Apixaban ו-Rivaroxaban, בהשוואה לקומדין, בחולים עם השמנת-יתר חולנית. הם השלימו בחינה רטרוספקטיבית של נתוני רשומות אודות כל החולים בגילאי 18 שנים ומעלה במרכז הרפואי Montefiore Medical Center, עם מדד מסת גוף של לפחות 40 ק"ג למטר בריבוע, אשר קיבלו מרשם לטיפול באחד משלוש התרופות בשל תרומבואמבוליזם ורידי או פרפור פרוזדורים בתקופה שבין מרץ 2013 ועד מרץ 2017. התוצאים הרלבנטיים היו הישנות תרומבואמבוליזם ורידי, אירוע מוחי ודימומים.

 

ניתוח הנתונים הושלם לפי ההתוויה למתן נוגדי-קרישה ותוך תקנון למחלות רקע, מדד CHA2DS2-VASc וגיל.

 

החוקרים אספו נתונים אודות 795 חולים: 150 קיבלו מרשם לטיפול ב-Apixaban, 326 טופלו ב-Rivaroxaban ו-319 טופלו בקומדין. ב-366 חולים שטופלו בנוגדי-קרישה כנגד תרומבואמבוליזם ורידי, שיעורי היארעות הישנות תרומבואמבוליזם ורידי היו דומים עם Apixaban, Rivaroxabanוקומדין (1/47, 2.1%;  3/152, 2.0%; ו-2/167, 1.2%, בהתאמה; p=0.74).

 

היארעות דימומים מג'וריים בקבוצת חולים זו הייתה גם כן דומה בשלוש הקבוצות (1/47 חולים, 2.1%; 2/152 חולים, 1.3%; ו-4/167 חולים, 2.4%). ב-429 חולים שקיבלו את הטיפול בשל פרפור פרוזדורים, היארעות אירועים מוחיים הייתה דומה בין שלוש הקבוצות (1.0%, 2.3% ו-1.3%, בהתאמה, p=0.71). בקבוצה זו, דימומים מג'וריים תועדו ב-3 מבין 103 חולים תחת Apixaban (2.9%), 5 מבין 174 חולים תחת Rivaroxaban (2.9%) ו-12 מבין 152 חולים תחת טיפול בקומדין (7.9%) (p=0.063).

 

החוקרים כותבים כי במידה וממצאים אלו יאושרו במחקרים פרוספקטיביים, אזי הדבר עשוי לאפשר מתן טיפול בנוגדי הקרישה החדשים לחולים עם השמנה חולנית, עם מדד מסת גוף של לפחות 40 ק"ג למטר בריבוע.

 

The Lancet Hematology, May 24, 2019