מהו בסיס העדויות התומך ביעד טיפול בלחץ דם לטווח 130/80 מ"מ כספית? (Circulation)

הנחיות ה-ACC/AHA לשנת 2017 למניעה, זיהוי, הערכה וטיפול בלחץ דם גבוה במבוגרים מהוות את ההנחיות המקיפות ביותר שפורסמו בנושא משנת 2003. ההנחיות מתפרסות על-פני 111 עמודים וכוללות 106 המלצות. אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בהנחיות החדשות נוגע ליעד טיפול ללחץ דם של מתחת ל-130/80 מ"מ כספית לאורך טווח רחב של סיכונים או תחלואות נלוות.

הקבוצה שפיתחה את ההנחיות השלימה סקירה מקיפה של הספרות הרפואית, בכדי לקבוע מהו לחץ הדם האופטימאלי במהלך טיפול לאיזון יתר לחץ דם.

להערכה הספציפית של יעד לחץ דם סיסטולי של מתחת ל-130 מ"מ כספית הם השוו כל יעד לחץ דם גבוה יותר, הם זיהו 9 מחקרים.

הועדה קבעה כי הפחתת לחץ דם סיסטולי אל מתחת ל-130 מ"מ כספית הפחיתה משמעותית את הסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים (סיכון יחסי של 0.82) והסיכון המופחת נותר מובהק באופן שולי לאוטם לבבי (סיכון יחסי של 0.85) ותמותה מכל-סיבה (סיכון יחסי של 0.92).

ההטרוגניות בין המחקרים הייתה הנמוכה ביותר בנושא אוטם לבבי, אירועים מוחיים ואירועים כלייתיים, והייתה הגבוהה ביותר לאירועים קרדיווסקולאריים מג'וריים ואי-ספיקת לב, אם כי לא הייתה מובהקת סטטיסטית.

למטה-אנליזה יש מספר מגבלות מעבר לאלו שהכירה ועדת המומחים, אשר מעלות שאלות אודות ההמלצות. ראשית, לא מדובר בתכנון פרוספקטיבי שנועד לצמצם הטיות אפשריות. שנית, הנ"ל מבוססת על נתונים ברמת המחקר ולכן לא ניתן לבחון בצורה מעמיקה יותר את ההטרוגניות האפשרית של השפעת הטיפול בתתי-קבוצות שונות. שלישית, יש סוגיות הנוגעות למובהקות הסטטיסטית של הממצאים וההטרוגניות בנתונים.

בניתוח בו הוציאו החוקרים את ממצאי מחקר SPRINT ממטה האנליזה, הם מצאו כי ההשפעות על מרבית התוצאים הקרדיווסקולאריים נחלשו, למעט אירועים מוחיים ואוטם לבבי, כאשר איזון אינטנסיבי של לחץ הדם הדגים ירידה משמעותית בסיכון לאירוע מוחי בלבד. לכן, ההמלצות התומכות ביעד לחץ דם של מתחת ל-130/80 מ"מ כספית מבוססות בעיקר על תוצאות מחקר SPRINT, מחקר בו יעד לחץ דם סיסטולי בקבוצת טיפול אינטנסיבי נקבע על מתחת ל-120 מ"מ כספית.

המומחים טוענים כי הכמות והאיכות הכוללת של העדויות אינם מספקים בכדי לתמוך בהמלצה האוניברסאלית בדרגה I (Class I) לטיפול ליעד לחץ דם של מתחת ל-130/80 מ"מ כספית. לאור המגבלות של הנתונים בנושא, ייתכן כי יש מקום להמלצה בדרגה IIa (המלצה מתונה), עם ציון הנתונים המוגבלים בנושא.

Circulation. 2019;138(23):2594-2596

לידיעה במדסקייפ