חשיבות הקפדה והתאמה אישית של שיקום לבבי (Eur Heart J)

מנתונים שפורסמו בכתב העת European Heart Journal עולות עדויות נוספות התומכות בתכנית שיקום לבבי אמבולטורי לשיפור התוצאות הקליניות בחולים לאחר אירוע לבבי, תוך הדגשת החשיבות של התחלה מוקדמת של תכנית השיקום והתאמה של התכנית לחולים הפרטניים, במטרה להפחית אשפוזים קרדיווסקולאריים ותמותה עקב מחלות לב וכלי דם במהלך מעקב ארוך-טווח.

 

ברקע למחקר מסבירים המומחים כי פעילות גופנית סדירה ואימוץ אורח חיים בריא מהווים מרכיב מרכזי בטיפול במחלות לב וכלי דם, הן לצורך מניעה ראשונית והן למניעה שניונית. בספרות הרפואית יש עדויות המצביעות על הפחתה משמעותית של הסיכון לתמותה עקב מחלות לב וכלי דם, תמותה מכל-סיבה, אירועים קרדיווסקולאריים חוזרים ואשפוזים קרדיווסקולאריים בעקבות שיקום לבבי לאחר אירוע קרדיווסקולארי. לאור זאת,

 יש תמיכה בשילוב שיקום לבבי במסגרת הטיפול הכולל בחולים לאחר אבחנה של מחלות לב וכלי דם.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה הקלינית ארוכת הטווח של השתתפות בתכנית שיקום לבבי בשלב מוקדם לאחר שחרור מבית החולים, בתנאי עולם-אמיתי.

 

החוקרים בחנו את שיעורי היארעות תמותה קרדיווסקולארית ואשפוזים בשל מחלות לב וכלי דם לאורך חמש שנים בשתי אוכלוסיות: אלו שלקחו חלק בתכנית שיקום לבבי ואלו שלא השתתפו בתכניות אלו, אשר שוחררו משני בתי חולים שלישוניים עם אבחנה של אוטם לבבי, ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים, או התערבות כלילית מילעורית מתוכננת.

 

מדגם המחקר כלל 839 חולים שלקחו חלק בתכניות שיקום לבבי לאחר שחרור מאשפוז בין ינואר 2009 ועד דצמבר 2010, כמו גם 441 חולים ששוחררו ולא היו מיועדים להשתתף בתכנית שיקום לבבי.

 

במהלך המעקב, היארעות תמותה עקב מחלות לב וכלי דם עמדה על 6% בשתי הקבוצות (p=0.62).

התוצא המשולב של אשפוזים עקב מחלות לב וכלי דם ותמותה קרדיווסקולארית היה נמוך יותר בקבוצת החולים שהשתתפו בשיקום לבבי, בהשוואה לאלו שלא לקחו חלק בתכניות אלו (18% לעומת 30%, p<0.001) ונבע בעיקר מירידה באשפוזים עקב מחלות לב וכלי דם (15% לעומת 27%, p<0.001).

 

מניתוח סטטיסטי עלה כי תכנית שיקום לבבי הינה גורם מנבא בלתי-תלוי להיארעות נמוכה יותר של התוצא המשולב (יחס סיכון של 0.58, p<0.001), בעוד שבניתוח מותאם נמצא כי שיקום לבבי לווה בשיעורים נמוכים יותר של תמותה מכל-סיבה (10% לעומת 19%, p=0.002) ותמותה עקב מחלות לב וכלי דם (2% לעומת 7%, P=0.008), בהשוואה לאלו שלא השתתפו בתכנית שיקום לבבי.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בתנאי עולם-אמיתי, תכנית שיקום לבבי אמבולטורי הובילה לשיפור התוצאות הקליניות בחולים לאחר אשפוז בשל אירוע קרדיווסקולארי, עם הפחתת תחלואה ותמותה קרדיווסקולארית.

 

Eur Heart J. 2019;40(8):686-688

 

לידיעה במדסקייפ