תוצאות מבטיחות לטיפול נוגד-קרישה פומי ישיר בחולים עם פרפור פרוזדורים והיצרות מסתם מיטראלי (J Am Coll Cardiol)

בחולים עם היצרות מסתם מיטראלי ופרפור פרוזדורים תועדו תוצאות טובות לטיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים למניעת אירועים תרומבואמבוליים, כך עולה מנתונים רטרוספקטיביים חדשים, שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לאשר את היעילות של נוגדי-קרישה פומיים ישירים בחולים עם היצרות מסתם מיטראלי. הם התבססו על מאגר HIRA (Health Insurance Review and Assessment Service) בקוריאה וכללו חולים עם אבחנה של היצרות מסתם מיטראלי ופרפור פרוזדורים, אשר קיבלו טיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים מעבר להתוויות המאושרות, או קיבלו טיפול קונבנציונאלי בקומדין. תוצא היעילות העיקרי היה אירועים מוחיים איסכמיים או תסחיפים סיסטמיים ותוצא הבטיחות כלל דימום תוך-גולגולתי.

 

מדגם המחקר כלל 2,230 חולים (גיל ממוצע של 69.7 שנים). אירועים תרומבואמבוליים תועדו בשיעור של 2.22% מקרים לשנה בקבוצת הטיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים ובשיעור של 4.19% מקרים בשנה בקבוצת הטיפול בקומדין (יחס סיכון מתוקן עם נוגדי-קרישה פומיים ישירים של 0.28; רווח בר-סמך 95% של 0.18-0.45).

 

שיעור אירועי דמם תוך-גולגולתי עמד על 0.49% בקבוצת הטיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים ועל 0.93% בקבוצת הטיפול בקומדין (יחס סיכון עם נוגדי-קרישה פומיים ישירים של 0.53).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע היצרות מסתם מיטראלי, ממצאי המחקר מצביעים על תוצאות מבטיחות לטיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים למניעת אירועים תרומבואמבוליים. הם קוראים להשלים מחקר אקראי נוסף לאישור הממצאים.

 

J Am CollCardiol 2019

 

לידיעה ב-MedPage Today