האם יש תועלת לטיפול מגשר בהפרין בחולים המפסיקים טיפול בקומדין לקראת התערבות פולשנית? (BMJ)

מתוצאות מחקר PERIOP2 שפורסמו בכתב העת BMJ עולה כי אין תועלת לטיפול מגשר בהפרין לאחר-ניתוח בחולים עם פרפור פרוזדורים או לאחר מסתם תותב מכאני המפסיקים זמנית את הטיפול בקומדין לקראת פרוצדורה אלקטיבית.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיימת אי-ודאות באשר לשאלה אם בחולים עם פרפור פרוזדורים או מסתם תותב מכאני הנדרשים להפסקת טיפול באנטגוניסטים לוויטמין K לקראת פרוצדורה פולשנית יש תועלת לטיפול מגשר ב-LMWH (Low Molecular Weight Heparin) לאחר הפרוצדורה.

לבחינת הנושא, החוקרים ערכו מחקר שכלל 1,471 חולים עם פרפור פרוזדורים או מסתם תותב, אשר נדרשו להפסיק את הטיפול בקומדין לקראת פרוצדורה פולשנית. 821 חולים חולקו באקראי לטיפול ב-Dalteparin ו-650 חולקו לזרוע פלסבו לאחר הפרוצדורה.

שיעור אירועי תרומבואמבוליזם מג'וריים בתוך 90 ימים לא היה שונה באופן מובהק סטטיסטית בזרוע הפלסבו לעומת זרוע ההתערבות (1.2% לעומת 1.0%, בהתאמה). בנוסף, לא תועדו הבדלים משמעותיים בשיעור אירועי דמם מג'ורי בזרוע הפלסבו לעומת זרוע ההתערבות (2.0% ו-1.3%, בהתאמה).

התוצאות נותרו על כנן בחולים עם פרפור פרוזדורים או עם מסתם תותב מכאני.

לאור ממצאי המחקר, החוקרים כותבים כי לטיפול מגשר עם Dalteparin אין תועלת במניעת תרומבואמבוליזם מג'ורי בחולים עם פרפור פרוזדורים או מסתם לב מכאני, המטופלים בקומדין.

The BMJ, online June 9, 2021

לידיעה במדסקייפ