ההשפעה של פורסיגה על אלבומינוריה במחקר DECLARE-TIMI 58 (Diabetes   Care)

במאמר שפורסם בכתב העת Diabetes Care מתארים דר' עופרי מוסינזון ושותפיה את תוצאות ניתוח נתוני מחקר DECLARE-TIMI 58 להערכת ההשפעה של טיפול ב-Dapagliflozin (פורסיגה) על אלבומינוריה בחולים עם סוכרת מסוג 2 ומדווחים כי לטיפול התרופתי השפעה חיובית על יחס אלבומין:קריאטינין בשתן ותוצאים כלייתיים ספציפיים גם במטופלים עם הפרשת אלבומין תקינה.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מעכבי SGLT-2 משפרים אלבומינוריה בחולים בסיכון כלייתי-לבבי גבוה.

כעת הם ביקשו לבחון את השינוי באלבומינוריה במחקר DECLARE-TIMI 58 (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events), אשר כלל חולים בסיכון נמוך יותר למחלות לב וכליה.

מחקר DECLARE-TIMI 58 כלל 17,160 חולים עם סוכרת מסוג 2, פינוי קריאטינין של מעל 60 מ"ל/דקה ומחלה קרדיווסקולארית טרשתית או גורמי סיכון למחלה קרדיווסקולארית. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול בפורסיגה או פלסבו. יחס אלבומין:קריאטינין בשתן נבדק בתחילת המחקר, לאחר 6 חודשים, 12 חודשים וכל שנה לאחר מכן.

השינוי ביחס אלבומין:קריאטינין בשתן לאורך זמן נבחן כמשתנה רציף ומשתנה קטגוריאלי (עד 15, 15-30, 30-300 ו-300 מ"ג/גרם ומעלה) לפי זרוע הטיפול.

התוצא הלבבי-כלייתי המשולב היה ירידה ממושכת של 40% ומעלה בקצב פינוי גלומרולארי משוער לערך נמוך מ-60 מ"ל/דקה, מחלת כליות בשלב סופני ותמותה קרדיווסקולארית או כלייתית; תוצאים כלייתיים ספציפיים כללו את כל התוצאים למעט תמותה קרדיווסקולארית.

נתונים אודות יחס אלבומין:קריאטינין בשתן היו זמינים עבור 16,843 משתתפים (98.15%): 9,067 עם יחס אלבומין:קריאטינין של עד 15 מ"ג/גרם, 2,577 משתתפים (15.30%) עם יחס 15-30 מ"ג/גרם, 4,030 חולים (23.93%) עם יחס 30-300 מ"ג/גרם ו-1,169 משתתפים (6.94%) עם יחס אלבומין:קריאטינין בשתן של מעל 300 מ"ג/גרם.

כאשר יחס אלבומין:קריאטינין בשתן נבחן כמשתנה רציף תועד שיפור במדד זה מתחילת המחקר עד 4.0 שנים עם טיפול בפורסיגה, בהשוואה לפלסבו, בכל קטגוריות יחס אלבומין:קריאטינין בשתן ובכן קטגוריות קצב פינוי גלומרולארי.

שיפור של לפחות קטגוריה אחת ביחס אלבומין:קריאטינין בשתן היה נפוץ יותר עם פורסיגה לעומת פלסבו (יחס סיכון של 1.45, p<0.0001).

שיעורי התוצא הלבבי-כלייתי היו נמוכים יותר עם פורסיגה בתת-קבוצות של חולים עם יחס אלבומין:קריאטינין בשתן של 30 מ"ג/גרם ומעלה ושיעורי התוצא הכלייתי המשולב היו נמוכים יותר בכל קטגוריות יחס אלבומין:קריאטינין בשתן.

ממצאי המחקר מעידים כי למעכבי SGLT-2 תועלת אפשרית גם במניעה ראשונית של מחלת כליות כרונית.

Diabetes Care 2021 Jul