מה בין עצימות טיפול בסטטינים ובין הסיכון לכאבי שרירים? (BMJ Open)

במאמר שפורסם בכתב העת BMJ Open מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי מבין כל 200 חולים תחת טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה, מטופל אחד נוסף עשוי לחוות כאבי שרירים או להפסיק את הטיפול עקב בעיות שרירים, בהשוואה למטופלים בסטטינים בעצימות מתונה.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הסיכון היחסי לתסמינים במערכת שריר-שלד על-רקע טיפול בסטטינים וזאת בהתאם לעצימות הטיפול התרופתי.

לצורך כך, החוקרים השלימו מטה-אנליזה של מחקרים אקראיים ומבוקרים שנערכו במדינות שונות.

חיפוש בספרות הרפואית הוביל לזיהוי 24 מחקרים אקראיים ומבוקרים שענו על קריטריוני הסקירה, אשר כללו בסך הכול 152,461 משתתפים.

מהנתונים עולה כי טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה, בהשוואה לטיפול בסטטינים בעצימות נמוכה, מלווה בסיכון מוגבר משמעותית לבעיות שרירים מכל סוג (סיכון יחסי של 1.04, רווח בר-סמך 95% של 1.00-1.07), כאבי שרירים (סיכון יחסי של 1.04, רווח בר-סמך 95% של 1.00-1.08) ועליה ברמות CPK (סיכון יחסי של 4.69, רווח בר-סמך 95% של 2.50-8.80).

עוד עולה מהנתונים כי טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה, בהשוואה לפלסבו, לווה בסיכון מוגבר לבעיות שרירים מכל-סוג (סיכון יחסי של 1.05, רווח בר-סמך 95% של 1.01-1.09), כאבי שרירים (סיכון יחסי של 1.13, רווח בר-סמך 95% של 1.05-1.23) ועליה ברמות CPK (סיכון יחסי של 5.37, רווח בר-סמך 95% של 2.48-11.61).

לאור חוסר-עקביות של התוצאות בניתוחים סטטיסטיים שונים, לא ניתן היה להגיע למסקנות חד-משמעיות אודות רבדומיולזיס ועליית CPK.

לא תועדו הבדלים משמעותיים בסיכון בין טיפול בסטטינים בעצימות מתונה ובין פלסבו בכלל התוצאים.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה מלווה בסיכון מוגבר לכאבי שרירים או הפסקת טיפול עקב בעיות שרירים, בהשוואה לטיפול בסטטינים בעצימות מתונה.

BMJ Open 2021