נתוני עולם אמיתי: ניתן לשחרר בבטחה חולים לאחר התערבות כלילית מילעורית באותו יום (JACC Cardiovasc Interv  )

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JACC: Cardiovascular Intervention עולה כי שחרור חולים באותו יום בו בוצעה התערבות כלילית מילעורית אלקטיבית הינה גישה בטוחה ואינה מלווה בסיבוכים משמעותיים. 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לתאר את תוצאות שחרור חולים לביתם באותו יום בו עברו התערבות כלילית מילעורית ולבחון את הקשר בין מגמות אלו והבדלים בין בתי חולים ובין תוצאות הטיפול בחולים.

מחקר החתך כלל 819,091 חולים שעברו התערבות כלילית מילעורית אלקטיבית ב-1,716 בתי חולים ברשת National Cardiovascular Data Registry CarthPCI Registry בין תחילת יולי בשנת 2009 ועד סוף שנת 2017. 

החוקרים בחנו את הקשר בין שחרור ביום ביצוע הפרוצדורה ובין שיעור האשפוזים החוזרים ושיעורי התמותה לאחר 30 ימים.

החוקרים מדווחים כי 114,461 חולים (14%) שוחררו לביתם ביום ביצוע התערבות כלילית מילעורית. שיעור החולים ששוחררו ביום הפרוצדורה עלה מ-4.5% ברבעון השלישי של שנת 2009 ל-28.6% ברבעון האחרון של שנת 2017.

משנת 2009 עד שנת 2017, שיעור השחרור באותו יום עלה מ-4.3% ל-19.5% במקרים בהם הפרוצדורה בוצעה בגישה פמוראלית ומ-9.9% ל-39.7% כאשר ההתערבות הכלילית בוצעה בגישה רדיאלית. הבדלים ברמת בית חולים בשחרור באותו יום של הפרוצדורה נותרו לאורך תקופת המחקר.

הסיכון המתוקן לתמותה לאחר 30 ימים לא השתנה עם הזמן, בעוד שהסיכון המתוקן לאשפוזים חוזרים ירד לאורך הזמן ומהר יותר במקרים בהם החולים שוחררו לביתם ביום ההתערבות הכלילית המילעורית.

ממצאי המחקר מעידים כי שחרור חולים לביתם ביום ביצוע התערבות כלילית מילעורית אלקטיבית לא השפיע לרעה על תוצאות הטיפול בחולים. 

JACC Cardiovasc Interv. 2021;14:1655-66, 1667-69

לידיעה במדסקייפ