היעילות והבטיחות של טיפול מוקדם באנטרסטו בחולים לאחר אוטם לבבי חד (Cardiol  Clin)

במאמר שפורסם בכתב העת Clinical Cardiology מדווחים חוקרים מסין על תוצאות מטה-אנליזה, מהן עולה כי התחלה מוקדמת של טיפול ב-Sacubitril/Valsartan (אנטרסטו) בחולים לאחר אוטם לבבי חד עדיפה על טיפול במעכבי ACE בהפחתת הסיכון לסיבוכים לבביים מג'וריים ושיפור מקטע הפליטה של חדר שמאל.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מספר מחקרים אקראיים ומבוקרים ערכו השוואה של היעילות והבטיחות של התחלה מוקדמת של טיפול באנטרסטו אל מול מעכבי ACE בחולים לאחר אוטם לבבי חד. כעת, הם ביקשו להשלים מטה-אנליזה במטרה להגיע למסקנות ברורות בנושא זה ולצורך כך ערכו חיפוש אחר מחקרים בנושא שפורסמו עד 2 ביולי, 2021.

מטה האנליזה כללה 4 מחקרים עם 6,154 חולים.

מהנתונים עולה כי מקטע הפליטה של חדר שמאל בקרב מטופלים באנטרסטו היה גבוה יותר, בהשוואה למטופלים במעכבי ACE (הבדל ממוצע מתוקן של 0.37, רווח בר-סמך 95% של 0.19-0.55; p=0.000), היארעות סיבוכים לבביים מג'וריים הייתה נמוכה יותר בקרב מטופלים באנטרסטו לעומת מטופלים במעכבי ACE (סיכון יחסי של 0.61, רווח בר-סמך 95% של 0.46-0.82; p=0.001), אך לא תוארו הבדלים בהיארעות מוות לבבי או אשפוזים עקב אי-ספיקת לב.

באשר להיארעות אוטם לבבי והשפעות האירועים החריגים, החוקרים לא זיהו יתרון ברור לטיפול באנטרסטו לעומת טיפול במעכבי ACE, מאחר ומטה האנליזה לא בוצעה עקב מחקרים מעטים בנושא.

החוקרים מסכמים וכותבים כי התחלה מוקדמת של אנטרסטו לאחר אוטם לבבי חד בהפחתת הסיכון לסיבוכים לבביים מג'וריים ושיפור מקטע הפליטה של חדר שמאל, בהשוואה לטיפול במעכבי ACE, אך לא תוארו הבדלים בשיעורי תמותה לבבית, אשפוזים עקב אי-ספיקת לב, או תופעות לוואי.

Clin Cardiol. 2021 Oct;44(10):1354-1359