היסטוריה של סוכרת הריונית מלווה בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם  (Diabetes Care)

היסטוריה של סוכרת הריונית מלווה בעליה בסיכון הכולל למחלות לב וכלי דם ובעליה בסיכון למחלות לב וכלי דם ספציפיות, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת Diabetes Care. העליה בסיכון נובעת בחלקה מהתפתחות סוכרת מסוג 2 בעתיד, כאשר יש מקום להשלים מחקרים נוספים במטרה לזהות גורמים נוספים התורמים לעליה בסיכון באוכלוסיה זו.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין סוכרת הריונית ובין מגוון תוצאים קרדיווסקולאריים, תוך התייחסות לתרומה של סוכרת מסוג 2 וגורמים סביבתיים/משפחתיים.

החוקרים השלימו מחקר מבוסס-אוכלוסיה שכלל למעלה מ-10 מיליון נשים מדנמרק, שהרו בין 1978-2016. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין סוכרת הריונית ובין הסיכון הכולל למחלות לב וכלי דם והסיכון למחלות לב וכלי דם ספציפיות; לכמת את ההשפעה של סוכרת מסוג 2 לאחר סוכרת הריונית ולקבוע אם קשרים אלו הושפעו מהשמנה לפני היריון או היסטוריה אימהית של מחלות לב וכלי דם.

בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית תועדה עליה של 40% בסיכון הכולל למחלות לב וכלי דם (יחס סיכון של 1.40, רווח בר-סמך 95% של 1.35-1.45). מניתוח מותאם-אחאים עלו תוצאות דומות (יחס סיכון של 1.44, רווח בר-סמך 95% של 1.28-1.62).

היקף התרומה של התפתחות סוכרת מסוג 2 בהמשך לקשר בין סוכרת הריונית ובין הסיכון הכולל למחלות לב וכלי דם עמד על 23% (רווח בר-סמך 95% של 15.4-32.8%).

החוקרים זיהו סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם ספציפיות, כולל עליה של 65% בסיכון לאירוע מוחי ועליה של למעלה מכפליים בסיכון לאוטם לבבי, אי-ספיקת לב ומחלת עורקים היקפית. הסיכון המוגבר היה בולט יותר בנשים עם סוכרת הריונית והשמנה לפני היריון או היסטוריה אימהית של מחלות לב וכלי דם.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על חשיבות מעקב רציף אחר נשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית, בפרט אלו עם השמנה טרם ההיריון או היסטוריה אימהית של מחלות לב וכלי דם, מאחר ומעקב זה עשוי לספק הזדמנויות טובות יותר להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם.

Diabetes Care 2021 Nov