חסר ויטמין D עשוי להביא לעליה בסיכון למחלות לב וכלי דם ולחץ דם (European Heart Journal)

בחולים עם חסר ויטמין D תואר סיכון מוגבר להתפתחות מחלות לב וכלי דם ולחצי דם גבוהים יותר, בהשוואה לאלו עם רמות תקינות של וויטמין D, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת European Heart Journal.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיים קשר בין רמות ויטמין D נמוכות ובין סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם. למרות שמחקרי הקצאה אקראית מנדליאנית לא זיהו השפעה ליניארית של ויטמין D על הסיכון למחלות לב וכלי דם, לא ניתן לשלול השפעה לא-ליניארית.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין ריכוזי ויטמין D (25-Hydroxyvitamin D) ובין הסיכון למחלות לב וכלי דם.

החוקרים התבססו על נתונים ממאגר UK Biobank עם 44,519 חולים עם מחלות לב וכלי דם ו-251,269 ביקורות.

תוצאים משניים כללו את לחץ הדם ונתוני הדמיה לבבית. הם גם בחנו את הירידה האפשרית בהיארעות מחלות לב וכלי דם בעקבות תיקון רמות ויטמין D נמוכות.

הריכוז הממוצע של ויטמין D בקרב המשתתפים במחקר עמד על 50 ננומול/ליטר. עם זאת, ב-55% מהמשתתפים תועדו רמות נמוכות של ויטמין D וב-13% תועד חסר חמור של הוויטמין, עם רמות נמוכות מ-25 ננומול/ליטר. רק ב-107 משתתפים תועד ריכוז ויטמין D של מעל 150 ננומול/ליטר.

מהנתונים עולה קשר בצורת L בין ריכוז ויטמין D הצפוי על-פי הפרופיל הגנטי ובין הסיכון למחלות לב וכלי דם (p=0.007), כאשר הסיכון למחלות לב וכלי דם ירד תחילה באופן חד עם עליה בריכוזי ויטמין D והתייצב סביב ריכוז של 50 ננומול/ליטר. כל עליה של 10 ננומול/ליטר לוותה בירידה של 1.6% בסיכוי להתפתחות מחלות לב וכלי דם (יחס סיכויים של 0.98, רווח בר-סמך 95% של 0.98-0.99).

ניתוח הקצאה אקראית מנדליאנית הדגים עליה של 11% בסיכויים למחלות לב וכלי דם בקרב חולים עם ריכוז ויטמין D בדם של 25 ננומול/ליטר, בהשוואה לאלו עם ריכוז של 50 ננומול/ליטר.

קשר דומה תואר עם לחץ דם סיסטולי (p=0.03) ולחץ דם דיאסטולי (p=0.07), כאשר בחולים עם ריכוז של 25 ננומול/ליטר תועד לחץ דם סיסטולי גבוה ב-0.7 מ"מ כספית ולחץ דם דיאסטולי גבוה ב-0.25 מ"מ כספית, בהשוואה לחולים עם ריכוז ויטמין D של 50 ננומול/ליטר.

החוקרים מדווחים כי מניתוח הנתונים עולה כי ניתן למנוע כ-4.4% מכלל המקרים של מחלות לב וכלי דם ע"י הגדלת רמות ויטמין D בחולים עם חסר של הוויטמין לריכוז של 50 ננומול/ליטר ומעלה.

לסיכום, ממצאי המחקר מעידים כי חסר ויטמין D עלול להביא לעליה בסיכון למחלות לב וכלי דם וכי ניתן להפחית את היקף מחלות אלו באמצעות תיקון חסר הוויטמין בכלל האוכלוסייה.

European Heart Journal Dec 5, 2021