שילוב אספירין עם Ticagrelor או Clopidogrel עשוי להפחית סיכון לאירוע מוחי (JAMA Neurol) 

טיפול נוגד-טסיות כפול המשלב אספירין עם Ticagrelor (ברילינטה) או Clopidogrel (פלוויקס) טוב יותר מאספירין לבדו במניעת אירוע מוחי איסכמי מינורי והתקף איסכמי חולף, כך עולה מתוצאות מטה-אנליזה חדשה שפורסמו בכתב העת JAMA Neurology.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים להשוות בין משלב Ticagrelor עם אספירין מול Clopidogrel עם אספירין למניעת הישנות אירוע מוחי או תמותה בחולים עם אירוע מוחי איסכמי מינורי או התקף איסכמי חולף.

הם ערכו חיפוש במאגרי MEDLINE, Embase ו-Cochrane לזיהוי מחקרים אקראיים שכללו מבוגרים עם אירוע מוחי איסכמי קל או התקף איסכמי חולף עם לפחות 30 ימי מעקב.

הסקירה כללה 5 מחקרים אקראיים, כולל 22,098 חולים, בהם 5,517 בזרוע Clopidogrel עם אספירין, 5,859 בזרוע Ticagrelor עם אספירין ו-10,722 חולים תחת אספירין בלבד.

מהנתונים עולה כי הן Clopidogrel עם אספירין (יחס סיכון של 0.74, רווח בר-סמך 95% של 0.65-0.84) והן Ticagrelor עם אספירין (יחס סיכון של 0.79, רווח בר-סמך 95% של 0.68-0.91) היו עדיפים על טיפול באספירין למניעת הישנות אירוע מוחי ותמותה.

לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין משלב Clopidogrel עם אספירין או Ticagrelor עם אספירין.

שני משטרי טיפול נוגד-טסיות כפול לוו בשיעורים גבוהים יותר של אירועי דמם מג'ורי, בהשוואה לאספירין בלבד. משלב Clopidogrel עם אספירין לווה בסיכון מופחת למוגבלות תפקודית, בהשוואה לאספירין בלבד (יחס סיכון של 0.82, רווח בר-סמך 95% של 0.74-0.91) ומשלב אספירין עם Ticagrelor (יחס סיכון של 0.85, רווח בר-סמך 95% של 0.75-0.97).

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול נוגד-טסיות כפול שכלל אספירין עם Clopidogrel או Ticagrelor היה עדיף על אספירין בלבד, אך לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שני משטרי הטיפול מבחינת הסיכון לתוצא המשולב של הישנות אירוע מוחי או תמותה לאחר עד 90 ימים.

 

JAMA Neurol. Published online December 6, 2021