טיפול נוגד-טסיות בחולים עם אוטם לבבי ללא מחלה כלילית חסימתית (Heart)

באחד מכל עשרה חולים עם אוטם לבבי אין עדות למחלה כלילית חסימתית ובאוכלוסיה זו, הסיכון להישנות אירועים קרדיווסקולאריים נמוך יותר, בהשוואה לחולים עם אוטם לבבי ומחלה כלילית חסימתית. מנתונים שפורסמו בכתב העת Heart עולה כי בחולים אלו לא תועדה עדיפות למתן מינון גבוה יותר של קלופידוגרל כחלק מטיפול נוגד-טסיות כפול, בהשוואה לטיפול במינון סטנדרטי.

החוקרים בחנו את הנתונים ממחקר Clopidogrel and Aspirin Optimal Dose Usage to Reduce Recurrent Events–Seventh Organization to Assess Strategies in Ischemic Symptoms בו חולקו באקראי חולים עם תסמונת כלילית חדה שהופנו להתערבות מוקדמת לטיפול במינון כפול של קלופידוגרל (600 מ"ג ביום 1; 150 מ"ג בימים 2-7; לאחר מכן 75 מ"ג ביום) או למינון סטנדרטי (300 מ"ג ביום 1; לאחר מכן 75 מ"ג ביום).

במסגרת המחקר נערכה השוואה של התוצאות בחולים עם אוטם לבבי ללא עדות למחלה כלילית חסימתית, אל מול התוצאות בחולים עם מחלה כלילית חסימתית והקשר לטיפול במינון סטנדרטי או במינון כפול של קלופידוגרל. התוצא העיקרי היה תמותה קרדיווסקולארית, אוטם לבבי, או אירוע מוחי לאחר 30 ימים.

מדגם המחקר כלל 23,783 חולים עם אוטם לבבי ו-1,599 חולים (6.7%) עם אוטם לבבי ללא מחלה כלילית חסימתית.

חולים עם אוטם לבבי וללא מחלה כלילית חסימתית היו צעירים יותר, עם שכיחות גבוהה יותר של אוטם לבבי ללא עליות מקטע ST ופחות מחלות רקע.

בקרב חולים עם אוטם לבבי ללא עדות למחלה כלילית חסימתית תועדו שיעורים נמוכים יותר של תמותה מכל-סיבה (0.6% לעומת 2.3%, p=0.006), אוטם לבבי חוזר (0.5% לעומת 2.3%, p=0.001) ודימום מג'ורי (0.6% לעומת 2.4%, p<0.0001), בהשוואה לחולים עם אוטם לבבי עם מחלה כלילית חסימתית.

בקבוצת חולים עם אוטם לבבי ללא עדות למחלה כלילית חסימתית, שיעורי התוצא העיקרי עמדו על 2.1% מהחולים שטופלו בקלופידוגרל במינון כפול ו-0.6% מאלו שקיבלו טיפול במינון סטנדרטי (יחס סיכון של 3.57, רווח בר-סמך 95% של 1.31-9.76), בעוד ששיעורים אלו היו נמוכים יותר בקרב חולים עם אוטם לבבי ועדות למחלה כלילית חסימתית (4.3% לעומת 4.7%, בהתאמה; יחס סיכון של 0.91, p=0.011).

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון את ההשפעות של טיפול נוגד-טסיות כפול בחולים עם אוטם לבבי וללא עדות למחלה כלילית חסימתית.

Heart Published Online First: 27 January 2021