שכיחות גבוהה של סיבוכים מסכני חיים בחולים עם תסמונת קושינג (J Clin Endocrinol Metab)

תסמונת קושינג מלווה בעליה משמעותית בשיעורי התחלואה ומנתונים שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism עולה שכיחות גבוהה של סיבוכים אקוטיים ומסכני-חיים בחולים אלו, בפרט זיהומים ואירועי קרישיות-יתר, עוד טרם האבחנה של עודף קורטיזול וגם לאחר ניתוח מוצלח.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיבוכים האקוטיים ומסכני-חיים בחולים עם תסמונת קושינג פעילה.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ובחנו את הרשומות הרפואיות של חולים מאושפזים ואמבולטוריים עם תסמונת קושינג אשר טופלו במרכז שלישוני.

מדגם המחקר כלל 242 חולים עם תסמונת קושינג, מהם 213 חולים עם תסמונת קושינג על-רקע שפיר (101 חולים עם קושינג ממקור היפופיזה, 99 חולים עם קושינג ממקור אדרנל ו-13 חולים עם קושינג ממקור אקטופי) ו-29 חולים עם תסמונת קושינג על-רקע מחלה ממארת.

החוקרים אספו נתונים אודות סיבוכים אקוטיים אשר הובילו לאשפוז, מהופעת התסמינים הראשונים של עודף קורטיזול ועד שנה אחת לאחר הפוגה ביוכימית.

מעבר לתיאור הסיבוכים מסכני החיים של תסמונת קושינג, החוקרים ביקשו גם לזהות גורמים המנבאים התפתחות סיבוכים אקוטיים בחולים אלו.

מהנתונים עולה כי כל החולים עם תסמונת קושינג אקטופי (100%) פיתחו סיבוכים אקוטיים, בהשוואה ל-62% מהחולים עם תסמונת קושינג ממקור היפופיזה ו-40% מהחולים עם תסמונת קושינג על-רקע תהליך שפיר באדרנל.

הסיבוכים שתוארו בחולים עם תסמונת קושינג על-רקע תהליכים שפירים כללו זיהומים (25%), אירועים תרומבואמבוליים (17%), היפוקלמיה (13%), משבר יתר לחץ דם (9%), הפרעות קצב לב (5%) ואירועים כליליים (3%).

עוד עולה מהנתונים כי 23% מהחולים אושפזו בשל סיבוכים אקוטיים לפני שעלה חשד לאבחנה של תסמונת קושינג ומחצית מהסיבוכים אירעו לאחר הניתוח הראשון.

ניתוח הנתונים הצביע על קורלציה בין המוגלובין מסוכרר ורמות קורטיזול חופשי באיסוף שתן לאורך 24 שעות ובין מספר הסיבוכים האקוטיים לחולה.

בחולים עם תסמונת קושינג על-רקע גידול ממאיר תועדו שיעורים גבוהים משמעותית של סיבוכים אקוטיים.

שיעורי התמותה במהלך המעקב עמדו על 2.8% בקרב חולים עם תסמונת קושינג על-רקע תהליך שפיר ועל 59% בקרב אלו עם תסמונת קושינג על-רקע ממאירות.

ממצאי המחקר מדגישים את הספקטרום הרחב של סיבוכים אקוטיים ומסכני-חיים בחולים עם תסמונת קושינג ואת השכיחות הגבוהה של סיבוכים אלו עוד לפני אבחנת המחלה ולאחר ניתוח מוצלח.

JClinEndocrinolMetab, 31 January 2021