בחולי דיאליזה שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים על-רקע אנדוקרדיטיס (J Am Coll Cardiol)

שיעורי אנדוקרדיטיס בחולי המודיאליזה עשויים להיות גבוהים משמעותית מכפי שסברו בעבר, אך שיעורי התמותה גבוהים כתמיד, כך עולה מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אנדוקרדיטיס על-רקע זיהום הינה סיבוך נפוץ וחמור בחולים תחת המודיאליזה כרונית.

כעת הם ביקשו לבחון אם ישנם הבדלים משמעותיים בשיעור הסיבוכים, ניתוחי לב, הישנויות ותמותה בין חולים עם אנדוקרדיטיס זיהומי תחת טיפולי המודיאליזה, ואלו שאינם תחת טיפולי דיאליזה.

מחקר העוקבה הפרוספקטיבי כלל 7,715 מקרים של אנדוקרדיטיס זיהומי בין השנים 2000 ועד 2006 ובין 2008 עד 2012. מבין אלו, 6,691 חולים נכללו בניתוח הנתונים, כולל 553 חולים (8.3%) תחת טיפולי המודיאליזה.

גורם הסיכון העיקרי לאנדוקרדיטיס בקבוצת חולי דיאליזה היה נוכחות צנתר (48.1%), אם כי פיסטולה עורקית-ורידית גם תועדה בשכיחות גבוהה (34.2%) ואין לשלול אפשרות זו כגורם לבקטרמיה, גם במידה ולא נראה כי האזור מזוהם.

חיידקי Staphylococcus aureus היו האורגניזם הנפוץ ביותר בחולי דיאליזה (48.7%) ולאחריהם חיידקי Enterococci (15.4%).

שיעורי התמותה באשפוז ולאחר שישה חודשים היו גבוהים כמעט כפליים בקרב חולי דיאליזה, בהשוואה לאלו שאינם תחת טיפולי דיאליזה (30.4% לעומת 16.9% ו-39.8% לעומת 20.7%, בהתאמה; p=0.001).

מניתוח רב-משתני עלה כי בקטרמיה ממושכת (יחס סיכויים של 3.98, P=0.01) ומדד Charlson Comorbidity Index (יחס סיכויים של 1.32, p=0.04) ניבאו תמותה באשפוז. גורמי סיכון לתמותה לאחר שישה חודשים כללו את מדד Charlson Comorbidity Index (יחס סיכון של 1.26, p=0.001), תסחיף מערכת עצבים מרכזית ותסחיף סיסטמי אחר (יחס סיכון של 3.11, p<0.001), בקטרמיה ממושכת (יחס סיכון של 1.79, P=0.02) ואי-ספיקת לב אקוטית (יחס סיכון של 2.37, p<0.001).

מהנתונים עולה כי בצפון אמריקה תועדו שיעורים נמוכים משמעותית של תמותה באשפוז, בהשוואה לאירופה (23.2% לעומת 38.3%, בהתאמה). חולים מצפון אמריקה היו צעירים בעשר שנים, בהשוואה לחולים מאירופה וצעירים בחמש שנים בהשוואה לחולים מאזורים אחרים. עם זאת, באותה עת, שיעורי ההישנות היו גבוהים יותר בחולים מצפון אמריקה, בהשוואה לחולים מאזורים אחרים (יחס סיכויים של 2.33, p=0.06).

בכל האזורים, חולים שאינם תחת טיפולי דיאליזה היו בסיכוי גבוה יותר לעבור ניתוח לבבי. שיעורי התמותה באשפוז בחולי דיאליזה שנותחו עמדו על 31.5%, בהשוואה לשיעורי תמותה של 29.7% באלו שלא נותחו. אי-ספיקת מסתם חדשה בדרגה בינונית או חמורה (יחס סיכויים של 1.90, p=0.03) ואבצס סביב המסתם (יחס סיכויים של 2.24, p=0.05) זוהו כגורמי סיכון לניתוח.

החוקרים מסכמים וכותבים כי אנדוקרדיטיס זיהומי בחולי המודיאליזה נובע בעיקר מזיהומי Staphylococcus aureus, לצד עליה בשיעור המקרים עקב זיהום בחיידקי Enterococci. שיעורי התמותה וההישנות גבוהים מאוד וגבוהים משמעותית בהשוואה לשיעורים על-רקע אנדוקרדיטיס זיהומי בחולים שאינם תחת טיפול המודיאליזה, בעוד שניתוחי לב מבוצעים בתדירות נמוכה יותר.

J Am Coll Cardiol. 2021;77:1629-1640

לידיעה במדסקייפ