הערכת תוצאות טיפול תת-עורי ב-Semagluide כנגד NASH (מתוך N Engl J Med )

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי בחולים עם NASH (Nonalcoholic Steatohepatitis) טיפול ב-Semaglutide הוביל להפוגה במחלת הכבד בשיעור גבוה יותר משמעותית מפלסבו. עם זאת, לא תועדו הבדלים משמעותיים בשיעור החולים בהם תועד שיפור בשלב הפיברוזיס.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי NASH הינה מחלה נפוצה המלווה בשיעורי תחלואה ותמותה גבוהים, אך אפשרויות הטיפול כנגד המחלה הן מוגבלות. בהעדר נתונים אודות היעילות והבטיחות של Semaglutide בטיפול בחולים עם NASH, הם ביקשו לבחון את תוצאות הטיפול באוכלוסיית חולים זו.

המחקר בשלב 2 ארך 72 שבועות וכלל חולים עם הוכחה בביופסיה ל-NASH ופיברוזיס כבדי בשלב F1, F2, או F3. המשתתפים חולקו באקראי ביחס 3:3:3:1:1: לקבלת זריקה תת-עורית של Semaglutide במינון של 0.1, 0.2, או 0.4 מ"ג, או פלסבו תואם. התוצא העיקרי היה הפוגה ב-NASH ללא החמרת פיברוזיס. תוצא הסיום המשני היה שיפור של לפחות שלב אחד בפיברוזיס, ללא החמרת NASH.

מדגם המחקר כלל 320 חולים, מהם 230 חולים עם פיברוזיס בשלב F2 או F3, אשר חולקו באקראי לקבלת טיפול ב-Semaglutide במינון 0.1 מ"ג (80 חולים), 0.2 מ"ג (78 חולים), או 0.4 מ"ג (82 חולים), או לפלסבו (80 חולים).

שיעור החולים בהם תועדה הפוגה ב-NASH ללא החמרת פיברוזיס עמד על 40% בקרב מטופלים ב-Semaglutide במינון 0.1 מ"ג, 36% באלו שקיבלו את הטיפול הפעיל במינון 0.2 מ"ג, 59% בקבוצת הטיפול במינון 0.4 מ"ג ו-17% בקבוצת הפלסבו (p<0.001 בהשוואת Semaglutide במינון 0.4 מ"ג אל מול פלסבו).

שיפור בשלב הפיברוזיס תועד ב-43% מהחולים שטופלו ב-Semaglutide במינון 0.4 מ"ג וב-33% מהחולים בקבוצת הפלסבו (p=0.48).

הירידה הממוצעת במשקל הגוף עמדה על 13% עם Semaglutide במינון 0.4 מ"ג ועל 1% בקבוצת הפלסבו.

שיעורי היארעות בחילות, עצירות והקאות היו גבוהים יותר בקרב מטופלים ב-Semaglutide במינון 0.4 מ"ג, בהשוואה לפלסבו (בחילות: 42% לעומת 11%; עצירות: 22% לעומת 12%; הקאות (15% לעומת 2%).

גידולים ממאירים תועדו ב-3 חולים בקבוצת הטיפול ב-Semaglutide (1%), ללא מקרים דומים בקבוצת הפלסבו. בסך הכול, גידולים (שפירים, ממאירים, או לא-מסווגים) דווחו ב-15% מהחולים בקבוצת הטיפול הפעיל וב-8% מאלו בקבוצת הפלסבו.

ממצאי המחקר מעידים כי טיפול ב-Semaglutide עשוי להביא לנסיגה ב-NASH, אך לא תועדו הבדלים משמעותיים מפלסבו בשיפור פיברוזיס באוכלוסיית חולים זו.

N Engl J Med 2021; 384:1113-1124