סיכון מוגבר לדלקת ריאות בחולים עם אי-ספיקת לב (JACC)

בחולים עם אי-ספיקת לב קיים סיכון מוגבר פי שלוש מהצפוי להתפתחות דלקת ריאות ובאלו המפתחים דלקת ריאות, הסיכון לתמותה גבוה פי ארבע מהצפוי, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין נתונים אודות היארעות דלקת ריאות והתוצאות של המחלה הריאתית בחולים עם אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד או שמור של חדר שמאל.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את שיעורי דלקת ריאות וההשפעה של המחלה הריאתית בקרב משתתפים במחקרי PARADIGM-HF ו-PARAGON-HF שכללו חולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור או ירוד של חדר שמאל.

החוקרים בחנו את שיעורי היארעות דלקת ריאות ושיעור האשפוזים עקב אי-ספיקת לב, תמותה קרדיווסקולארית ותמותה מכל-סיבה לפני ואחרי הופעת דלקת ריאות וכן העריכו את הסיכון לאחר אבחנה ראשונה של דלקת ריאות.

במחקר PARADIGM-HF, 528 חולים (6.3%) פיתחו דלקת ריאות לאחר ההקצאה האקראית, עם שיעורי היארעות של 29 מקרים ל-1,000 שנות-מטופל. במחקר PARAGON-HF, 510 חולים (10.6%) פיתחו דלקת ריאות, עם שיעורי היארעות של 39 מקרים ל-1,000 שנות-מטופל.

הסיכון לכלל התוצאים היה גבוה יותר לאחר אבחנת דלקת ריאות: במחקר PARADIGM-HF, הסיכון לתמותה מכל-סיבה היה גבוה פי 4 (יחס סיכון של 4.34, רווח בר-סמך 95% של 3.73-5.05) ובמחקר PARAGON-HF הסיכון לתמותה היה גם כן מוגבר משמעותית (יחס סיכון של 3.76, רווח בר-סמך 95% של 3.09-4.58).

החוקרים מסכמים וכותבים כי היארעות דלקת ריאות גבוהה בחולים עם אי-ספיקת לב, בעיקר באלו עם מקטע פליטה שמור של חדר שמאל, עם שיעורים גבוהים פי שלוש מהצפוי. יתרה מזאת, לאחר אבחנה של דלקת ריאות תועד סיכון גבוה פי 4 לתמותה של החולים.

JACC 2021

לידיעה במדסקייפ