האם טיפול משולב באינסולין בזאלי עם טיפול שאינו-אינסולין עשוי להוות חלופה למשלב בזאל-בולוס בחולים עם סוכרת מסוג 2? (Diabetes Care)

בחולים עם סוכרת מסוג 2 הנוטלים טיפול בזריקות אינסולין מרובות ביום, החלפה לטיפול משולב הכולל אינסולין בזאלי עם טיפול באחת משתי משפחות תרופות חדשות להפחתת רמות סוכר עשוי להוות חלופה נוחה ובטוחה יותר, כך עולה מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת Diabetes Care.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי במחקר BEYOND נבחנה הישימות של משלב אינסולין בזאלי עם אגוניסט לקולטן ל-GLP-1 או אינסולין בזאלי עם מעכב SGLT-2 כחלופה לטיפול במשטר אינסולין בזאל-בולוס בחולים עם סוכרת מסוג 2 שאינם מאוזנים היטב.

המשתתפים במחקר חולקו באקראי ביחס 1:1:1 להגברת משטר טיפול בזאל-בולוס (101 חולים), טיפול ביחס קבוע באינסולין בזאלי עם אגוניסט לקולטן ל-GLP-1 (102 חולים), או משלב אינסולין בזאלי עם מעכב SGLT-2 (102 חולים). תוצא היעילות העיקרי היה השינוי בריכוז המוגלובין מסוכרר מתחילת המחקר עד לאחר 6 חודשים.

מאפייני הבסיס של המשתתפים בקבוצות השונות היו דומים עם ריכוז המוגלובין מסוכרר ממוצע של 8.6%. לאחר שישה חודשים נרשמה ירידה דומה בריכוז המוגלובין מסוכרר עם הגברת משטר טיפול בזאל-בולוס (0.6%-), טיפול ביחס קבוע באינסולין בזאלי עם אגוניסט לקולטן ל-GLP-1 (0.6%-), או משלב אינסולין בזאלי עם מעכב SGLT-2 (0.7%-) עם עדות להעדר-נחיתות בהשוואה להגברת משטר בזאל-בולוס (p<0.001).

שיעור החולים שהשיגו את יעד המוגלובין מסוכרר של עד 7.5% היה דומה גם כן (34%, 28% ו-27%, בהתאמה; p=0.489). סך מינון אינסולין עלה בזרוע הטיפול במשלב בזאל-בולוס (62 יחידות/יום) וירד בקרב אלו שקיבלו טיפול ביחס קבוע באינסולין בזאלי עם אגוניסט לקולטן ל-GLP-1 (27 יחידות/יום) או במשלב אינסולין בזאלי עם מעכב SGLT-2 (21 יחידות/יום) (p<0.01).

שיעור החולים עם אירועי היפוגליקמיה מתועדים עמד על 17.8%, 7.8% ו-5.9%, בהתאמה (p=0.015).

במהלך המחקר, 12 חולים הפסיקו את הטיפול במשלב קבוע של אינסולין בזאלי עם אגוניסט לקולטן ל-GLP-1, 9 חולים הפסיקו את הטיפול במשלב אינסולין בזאלי עם מעכב SGLT-2, אך לא תוארו מקרי הפסקת טיפול בקרב אלו תחת משלב בזאל-בולוס.

ממצאי המחקר מעידים כי ניתן ובטוח להחליף טיפול מאינסולין במשלב בזאל-בולוס לטובת טיפול חד-יומי בזריקה משולבת ביחס קבוע של אינסולין בזאלי עם אגוניסט לקולטן ל-GLP-1, או לטיפול במשלב אינסולין בזאלי עם מעכב SGLT-2, עם איזון גליקמי דומה, מינוני אינסולין נמוכים יותר, פחות זריקות יומיות ופחות אירועי היפוגליקמיה.

Diabetes Care. Published online April 21, 2021

לידיעה במדסקייפ