היעילות והבטיחות של טיפול נוגד-טסיות כפול לעומת טיפול מונותרפי במניעה שניונית של אירועים מוחיים (Circulation)

במאמר שפורסם בכתב העת Circulation מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי טיפול נוגד-טסיות כפול עדיף על טיפול נוגד-טסיות בתכשיר יחיד להפחתת הסיכון להישנות אירוע מוחי ומשלב של אירוע מוחי, התקף איסכמי חולף, תסמונת כלילית חדה ותמותה מכל-סיבה. עם זאת, טיפול נוגד-טסיות כפול מלווה בסיכון מוגבר לדימום מג'ורי, אלא אם הטיפול היה מוגבל לפרק זמן של 30 ימים ולא כלל משלב של אספירין עם Ticagrelor (ברילינטה).

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי טיפול נוגד-טסיות כפול עם אספירין וקלופידוגרל לתקופת זמן מוגבלת מומלץ כיום לחולים לאחר אירוע מוחי מינורי שאינו על-רקע תסחיף לבבי.

כעת הם השלימו מטה-אנליזה של כל המחקרים הגדולים להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול נוגד-טסיות כפול לעומת טיפול מונותרפי למניעה שניונית של הישנות אירוע מוחי או התקף איסכמי חולף.

התוצאים העיקריים כללו אירוע מוחי ומשלב של אירוע מוחי, התקף איסכמי חולף, תסמונת כלילית חדה ותמותה מכל-סיבה. תוצא הבטיחות כלל דימום מג'ורי.

החוקרים אספו נתונים אודות 27,358 משתתפים, כאשר איכות העדויות הייתה בדרגה בינונית-עד-נמוכה וההטרוגניות הייתה נמוכה.

בהשוואה לטיפול מונותרפי, טיפול נוגד-טסיות כפול הפחית את הסיכון לאירוע מוחי חוזר (סיכון יחסי של 0.71, רווח בר-סמך 95% של 0.63-0.81) ולתוצא המשולב (סיכון יחסי של 0.76, רווח בר-סמך 95% של 0.69-0.83), אך לווה בעליה בסיכון לדימום מג'ורי (סיכון יחסי של 2.17, רווח בר-סמך 95% של 1.43-3.25).

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי טיפול נוגד-טסיות כפול לתקופה של עד 30 ימים לווה בסיכון מוגבר לדימום, בהשוואה לטיפול מונותרפי (סיכון יחסי של 1.94, רווח בר-סמך 95% של 1.08-3.52).

הסיכון לדימום עם טיפול משולב במשך עד 30 ימים לאחר הוצאת חולים שקיבלו טיפול במשלב אספירין עם Ticagrelor היה דומה לסיכון שתועד עם טיפול מונותרפי (סיכון יחסי של 1.42, רווח בר-סמך 95% של 0.77-2.60). יתרה מזאת, הסיכון להישנות אירוע מוחי והתוצא המשולב נותר קטן יותר עם הטיפול הכפול, בהשוואה לטיפול מונותרפי.

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול נוגד-טסיות כפול מפחית את הסיכון להישנות אירוע מוחי ומשלב אירועים איסכמיים או תמותה מכל-סיבה, בהשוואה לטיפול מונותרפי. אמנם טיפול נוגד-טסיות כפול מלווה בסיכון מוגבר לדימום מג'ורי, אך לא תועד הבדל בסיכון לדימום במידה וניתן טיפול נוגד-טסיות משולב לפרק זמן של עד 30 ימים ולא היה מדובר במשלב אספירין עם ברילינטה.

Circulation 2021