השוואת הסיכון לדימום עם Apixaban ו-Dalteparin בחולים עם תרומבואמבוליזם ורידי על-רקע ממאירות (Thromb Haemost)

במאמר שפורסם בכתב העת Thrombosis and Haemostasis מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי Apixaban (אליקוויס) מהווה חלופה בטוחה לטיפול ב-LMWH (Low Molecular Weight Heparin) בחולים עם תרומבוזיס על-רקע מחלה ממארת, ללא עליה בסיכון לדימום ממערכת העיכול, כולל בחולים עם ממאירות במערכת העיכול.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי נוגדי-קרישה פומיים ישירים מומלצים לטיפול בתרומבוזיס על-רקע ממאירות כחלופה לטיפול ב- LMWH, אך מחקרים קודמים דיווחו על סיכון מוגבר לדימום בחולים עם ממאירות במערכת העיכול.

במחקר Caravaggio נערכה השוואה בין Apixaban ובין Dalteparin לטיפול בתרומבוזיס על-רקע ממאירות. כעת מתארים החוקרים את אתרי הדמם, אתרי הממאירות, ההתייצגות הקלינית והמהלך של דימום מג'ורי בחולים שלקחו חלק במחקר זה.

 

מחקר Caravaggio היה מחקר בינלאומי, אקראי, בתווית-פתוחה, העדר-נחיתות. אירועי דמם וחומרת דימומים מג'וריים נקבעו על-ידי ועדה שלא הייתה מודעת לטיפול שניתן ובהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש.

 

אירועי דמם מג'ורי תועדו ב-22 מבין 576 חולים שטופלו באליקוויס (3.8%) וב-23 מבין 579 חולים שטופלו ב-Dalteparin (4.0%).

אתרי דמם מג'ורי והחלוקה שלהם לפי סוג הממאירות בין שתי קבוצות הטיפול. אירועי דמם מג'ורי תועדו בתשעה חולים עם ממאירות במערכת העיכול בכל קבוצת טיפול.

ההתייצגות הקלינית של דימומים מג'וריים הייתה חמורה או פטאלית בשישה חולים תחת טיפול באליקוויס וב-5 חולים שטופלו ב-Dalteparin, כאשר המהלך הקליני היה חמור בחמישה חולים שטופלו באליקוויס ובשבעה חולים שטופלו ב-Dalteparin.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי אליקוויס מהווה חלופה בטוחה לטיפול ב-LMWH לטיפול בתרומבוזיס על-רקע ממאירות, כאשר לא תועד סיכון מוגבר לדימומים ממערכת העיכול, גם בחולים עם ממאירות במערכת העיכול.

 

Thromb Haemost 2020