עדויות חדשות תומכות בתועלת של אנטרסטו גם בחולים עם סוכרת (J Am Coll Cardiol Heart Fail)

ההשפעה החיובית של אנטרסטו (Sacubitril/Valsartan) להסגת רימודלינג לבבי בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל הוכחה היטב, אך התועלת הנ"ל לא הודגמה בבירור בחולים עם סוכרת מסוג 2. כעת, מניתוח פוסט הוק חדש עולה כי התועלת של הטיפול נכונה גם לחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל עם סוכרת מסוג 2.

ניתוח פוסט-הוק הנוכחי כלל 361 חולים עם סוכרת מסוג 2 שלקחו חלק במחקר PROVE-HF להערכת הטיפול באנטרסטו כנגד אי-ספיקת לב.

החוקרים מדווחים כי ריכוזי NT-proBNP ההתחלתיים היו גבוהים יותר בחולים עם סוכרת (854 פיקוגרם/מ"ל, בהשוואה ל-706 פיקוגרם/מ"ל), אך לאחר 12 חודשים רמות אלו עמדו על 513 ו-441 פיקוגרם/מ"ל, בהתאמה.

השינוי במקטע הפליטה של חדר שמאל מתחילת המחקר ועד לאחר 12 חודשים היה דומה בשתי הקבוצות: מ-28.3% ל-37% בחולים עם סוכרת ומ-28.1% ל-38.34% בחולים ללא סוכרת.

מדדי KCCQ-23 השתפרו באופן דומה בשתי הקבוצות, אך מניתוח לאורך זמן עלה כי התועלת הייתה מעט גדולה יותר בחולים עם סוכרת מסוג 2 (9.3 לעומת 8.6 נקודות, בהתאמה).

ממצאי המחקר תמכו עוד בהשפעה הסינרגיסטית של טיפול ב-ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor) עם מעכבי SGLT-2 (Sodium-Glucose Transporter 2) בחולים עם סוכרת מסוג 2 ואי-ספיקת לב.

החוקרים מציינים כי ייתכן והעדר קבוצת ביקרות תרם להערכת-יתר של ההשפעה להסגת רימודלינג לבבי בחולים עם סוכרת מסוג 2, וכי מחקר PROVE-HF לא היה בעל עוצמה מספקת לזיהוי הבדלים בהשפעת הטיפול באנטרסטו בחולים עם או בלי סוכרת.

J Am Coll Cardiol Heart Fail. Published online December 9, 2020