טיפול בקוקטייל נוגדנים הדגים תועלת כנגד N Engl J Med) COVID-19)

שני מחקרים שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine דנו בתוצאות טיפול בנוגדנים חד-שבטיים בחולים עם COVID-19, אחד מצא כי Tocilizumab הפחית את הסיכון להנשמה מלאכותית ותמותה אך לא שיפר את הישרדות החולים והשני מצא כי REGN-COV2 הפחית את העומס הנגיפי.

המחקר הראשון הינו מחקר בשלב 3 שכלל 377 מבוגרים עם COVID-19 שלא היו מונשמים וחולקו באקראי לטיפול באחד משני מינונים של Tocilizumab או פלסבו.

מבין 249 חולים שטופלו ב-Tocilizumab, ב-12% תועדה התקדמות מחלה ונדרשו להנשמה מלאכותית או הלכו לעולמם לאחר 28 ימים, זאת בהשוואה ל-19.3% מבין 128 חולים בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 0.56).

שיעורי תמותה מכל-סיבה לאחר 28 ימים עמדו על 10.4% בחולים שטופלו ב-Tocilizumab ועל 8.6% באלו בקבוצת הפלסבו (הבדל משוקלל של 2.0%).

אירועים חריגים חמורים תועדו ב-38 מבין 250 חולים (15.2%) באוכלוסיה להערכת הבטיחות שטופלה ב-Tocilizumab וב-25 מבין 127 חולים (19.7%) שקיבלו פלסבו. שיעור האירועים החריגים לאורך 60 ימים עמד על 50.8% מהמטופלים ב-Tocilizumab ו-52.8% מאלו בקבוצת הפלסבו.

חציון הזמן עד לשחרור מבית החולים או מוכנות לשחרור מבית החולים עמד על 6.0 ימים בקבוצת הטיפול ב-Tocilizumab ועל 7.5 ימים בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 1.16). חציון הזמן עד לשיפור קליני עמד על 6.0 ימים ו-7.0, בהתאמה (יחס סיכון של 1.15).

ממצאי המחקר מעידים כי החולים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לתועלת של טיפול ב-Tocilizumab הם אלו עם זיהום בדרגה בינונית-עד-חמורה.

המחקר השני הינו ניתוח ביניים של מחקר הנערך בימים אלו ובו נכללו 275 חולים לא-מאושפזים עם זיהום תסמיני ב-COVID-19. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול בקוקטייל REGN-COV2 במינון 2.4 או 8.0 גרם או לפלסבו, במטרה להערכת השינוי בעומס הנגיפי.

קוקטייל REGN-COV2 כולל שני נוגדנים מנטרלים התוקפים את חלבון ה-Spike של נגיף הקורונה ובמחקר הנ"ל הטיפול הגביר את הפינוי הנגיפי, בעיקר במשתתפים ללא נוגדנים כנגד נגיף הקורונה. מנגד, בחולים עם נוגדנים בתחילת המחקר הקוקטייל הוביל לשיפור התגובה החיסונית באופן שולי בלבד.

החוקרים הסבירו כי מתן הקוקטייל לא הביא לעליה בעומס הנגיפי ולכן לא פגע בפעילות נגד הנגיף. בהיבט זה, הם מציעים לבחון את ההשפעה ארוכת הטווח של הטיפול על תגובת מערכת החיסון כנגד נגיף הקורונה.

הירידה הגדולה ביותר בעומס הנגיפי עם REGN-COV2 תועדה במהלך 48 השעות הראשונות והחוקרים מאמינים כי באופן זה הטיפול עשוי לקצר את משך הזמן בו החולים שנדבקו בנגיף עלולים להדביק אחרים.

N Engl J Med 2020

לידיעה ב-CIDRA