טיפול במשאף משולש מסייע במניעת התלקחויות COPD (מתוך N Engl J Med)

מנתונים שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine עולה כי טיפול משולש, הכולל מתן פעמיים ביום של Budesonide (במינון של 160 או 320 מיקרוגרם), Glycopyrrolate ו-Formoterol, הוביל לשיעורים נמוכים יותר של התלקחות מחלת ריאות חסימתית כרונית (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, או COPD) בינונית-עד-חמורה, בהשוואה לטיפול הכלל רק שניים מהמרכיבים הפעילים.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי טיפול משולש במשאף במינון-קבוע הכולל גלוקוקורטיקואיד, LAMA (Long-Acting Muscarinic Antagonist) ו-LABA (Long-Acting β2 Agonist) בחולים עם COPD נבחן בצורת מנה יחידה של גלוקוקורטיקואיד בשיאוף, אך אין מחקרים להערכת תוצאות שתי מנות של הטיפול.

 

במסגרת המחקר האקראי, בשלב 3, ביקשו החוקרים לבחון את היעילות והבטיחות של טיפול משולש בשני מינונים של גלוקורטיקואיד בשיאוף בחולי עם COPD בדרגה מתונה-עד-חמורה מאוד ולפחות התלקחות אחת בשנה האחרונה. המשתתפים חולקו ביחס 1:1:1:1 לקבלת משאף משולש פעמיים ביום (Budesonide במינון 320 או 160 מק"ג, Glycopyrrolate במינון 18 מק"ג ו-Formoterol במינון 9.6 מק"ג) או באחד משני משאפים הכוללים שני מרכיבים פעילים (Glycopyrrolate במינון 18 מק"ג עם Formoterol במינון 9.6 מק"ג או Budesonide במינון 320 מק"ג עם Formoterol במינון 9.6 מק"ג).

 

התוצא העיקרי היה השיעור השנתי של התלקחויות מחלת ריאות חסימתית כרונית בדרגה בינונית-עד-חמורה.

 

בניתוח לפי Modified Intention-to-Treat נכללו 8,509 חולים והשיעור השנתי של התלקחויות בדרגה מתונה-עד-חמורה עמד על 1.08 בקרב חולים שקיבלו טיפול משולש עם Budesonide במינון 320 מק"ג (2,137 חולים), 1.07 באלו שקיבלו טיפול משולש עם Budesonide במינון 160 מק"ג (2,121 חולים), 1.42 בקבוצת הטיפול במשאף Glycopyrrolate-Formoterol (2,120 חולים) ו-1.24 בקרב מטופלים במשאף Budesonide-Formoterol (2,131 חולים).

 

שיעור ההתלקחויות היה נמוך משמעותית בקרב מטופלים במשאף משולש שכלל Budesonide במינון 320 מק"ג, בהשוואה למשאף שכלל משלב Glycopyrrolate-Formoterol (יחס שיעורים של 0.76, p<0.001) או משלב Budesonide-Formterol (יחס שיעורים של 0.87, p=0.003).

בדומה, השיעור היה נמוך משמעותית עם משאף משולש שכלל Budesonide במינון 160 מק"ג, בהשוואה לטיפול במשאף Glycopyrrolate-Formoterol (יחס שיעורים של 0.75, p<0.001) או Budesonide-Formoterol (יחס שיעורים של 0.86, p=0.002).

 

שיעורי היארעות אירועים חריגים היו דומים בקבוצות הטיפול השונות ונעו בין 61.7% עד 64.5%. היארעות דלקת ריאות נעה בין 3.5% ועד 4.5% בקבוצות שטופלו בגלוקוקורטיקואידים ועמדו על 2.3% בקבוצת הטיפול במשאף Glycopyrrolate-Formoterol.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי טיפול במשאף הכולל משלב של שלושה מרכיבים פעילים לווה בשיעור נמוך יותר של התלקחות COPD בדרגה מתונה-עד-חמורה.

 

N Engl J Med, June 24, 2020