טיפול מניעתי ממושך בקסרלטו לאחר שחרור חולים מאשפוז מפחית סיכון לאירועים עורקיים (J Am Coll Cardiol)

טיפול מונע ממושך במינון נמוך של Rivaroxaban (קסרלטו) בחולים נבחרים שאושפזו במחלקה פנימית ושוחררו מבית החולים הפחית את הסיכון לאירועים תרומבוטיים עורקיים וורידיים, כולל ירידה של 50% בסיכון לאירועים מוחיים, ללא עליה משמעותית בשיעור אירועי דמם, כך עולה מניתוח נתוני מחקר MARINER שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בחולים המאושפזים במחלקות פנימיות קיים סיכון מוגבר לאירועים תרומבואמבוליים מג'וריים ופטאליים. עד כה לא ברור אם טיפול ממושך למניעה ראשונית עשויה למנוע אירועים אלו. מטרת המחקר הייתה לבחון אם טיפול ממושך בקסרלטו להפחית את הסיכון לאירועים תרומבואמבוליים עורקיים מג'וריים ופטאליים ללא עליה משמעותית בסיכון לדימום מג'ורי בחולים שאושפזו בפנימית ושוחררו לביתם.

 

מחקר MARINER (A Study of Rivaroxaban on the Venous Thromboembolic Risk in Post-Hospital Discharge Patients) בחן חולים שאושפזו במחלקות פנימיות עם גורמי סיכון נוספים לתרומבואמבוליזם ורידי. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב-Rivaroxaban במינון 10 מ"ג או פלסבו כל יום, למשך 45 ימים לאחר השחרור מבית החולים. החוקרים השלימו ניתוח להערכת יעילות הטיפול אשר התמקד בחולים עם נתונים מלאים לאורך 45 ימים.

 

בסיכומו של דבר, 4,909 חולים חולקו לטיפול ב-Rivaroxaban ו-4,913 חולים לקבוצת טיפול דמה. גיל המשתתפים הממוצע עמד על 67.8 שנים, 55.5% היו גברים ומשך האשפוז הממוצע עמד על 6.7 ימים.

 

שיעורי תוצא היעילות המשולב – תרומבואמבוליזם תסמיני, אוטם לבבי, אירוע מוחי לא-המורגי ותמותה קרדיווסקולארית – עמדו על 1.28% בקרב מטופלים בקסרלטו, לעומת 1.77% בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 0.72, רווח בר-סמך 95% של 0.52-1.00, p=0.049).

מנגד, שיעור אירועי דמם מג'ורי עמדו על 0.27% מהחולים שטופלו בקסרלטו ועל 0.18% מאלו בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 1.44, רווח בר-סמך 95% של 0.62-3.37, p=0.398).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול ממושך בקסרלטו בחולים ששוחררו מאשפוז הוביל לירידה של 28% בשיעור אירועים תרומבואמבוליים פטאליים ומג'וריים, ללא עליה משמעותית בסיכון לדימום מג'ורי.

 

J Am Coll Cardiol. June 30, 2020

 

לידיעה במדסקייפ