האם יש עדיפות לטיפול לאיזון מקצב הלב בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור של חדר שמאל? (Journal of the American Heart Association)

טיפול לאיזון מקצב הלב בחולים עם פרפור פרוזדורים עשוי להביא לשיעורי הישרדות טובים יותר, בהשוואה לטיפול לאיזון קצב הלב, בחולים מבוגרים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל, כך עולה מתוצאות מחקר עוקבה שפורסמו בכתב העת Journal of the American Heart Association.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין עדויות רבות להנחיית הטיפול בחולים עם פרפור פרוזדורים וגם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל, כולל הבדלים בתוצאות טיפול לאיזון קצב או מקצב הלב.

 

החוקרים בחנו את הנתונים ממאגר Get With The Guidelines – Heart Failure, בין השנים 2008-2014, במטרה לתאר את הטיפולים הקיימים לאיזון קצב הלב ואיזון מקצב הלב, כמו גם את התוצאים בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל.

טיפול לאיזון מקצב הלב (Rhythm Control) הוגדר כטיפול אנטי-אריתמי, היפוך חשמלי, או אבלציה או ניתוח לטיפול בפרפור פרוזדורים. טיפול לאיזון קצב הלב (Rate Control) הוגדר כשימוש בכל משלב של חסמי ביתא, חסמי תעלות סידן ודיגוקסין.

 

מבין 15,862 חולים, 1,857 חולים טופלו בעת השחרור בגישה של איזון מקצב הלב ו-13,825 חולים טופלו בגישה לאיזון קצב הלב, עם הבדלים מינימאליים במאפייני הבסיס של משתתפים בשתי הקבוצות.

 

החוקרים מדווחים על שיעורי תמותה מכל-סיבה שהיו גבוהים יותר לאחר שנה אחת בקבוצת הטיפול לאיזון  קצב הלב, בהשוואה לשיעורי התמותה שתועדו בקבוצת הטיפול לאיזון מקצב הלב (37.5% לעומת 30.8%, בהתאמה, p<0.01).

שיעורי התמותה הנמוכים יותר לאחר שנה אחת בקבוצת הטיפול לאיזון מקצב הלב נותרו גם לאחר תקנון (יחס סיכון מתוקן של 0.86, p=0.02).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול לאיזון מקצב הלב בחולים בגילאי 65 שנים ומעלה עם פרפור פרוזדורים ואי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור של חדר שמאל לווה בסיכון מופחת לתמותה מכל-סיבה לאחר שנה אחת. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים להערכת התועלת האפשרית של גישת טיפול זו.

 

Journal of the American Heart Association. Published online December 10, 2019

 

לידיעה במדסקייפ