בדיקת טרופונין ברגישות גבוהה עשויה לסייע בחיזוי הסיכון לאי-ספיקת לב (JACC HeartFailure)

מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת JACC Heart Failure עולה כי תוספת בדיקות סמנים לבביים בדם לגורמי הסיכון הסטנדרטיים עשויה לסייע בחיזוי טוב יותר של הסיכון להופעת אי-ספיקת לב בטווח הארוך.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין בדיקת טרופונין לבבי ברגישות גבוהה (high-sensitivity cardiac troponin) ובין אי-ספיקת לב במטרה לקבוע את הערך המנבא מעבר לגורמי סיכון קלאסיים למחלות לב וכלי דם ורמות NT-proBNP.

 

על-בסיס Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe החוקרים בחנו את הנתונים מארבעה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים שכללו 48,455 משתתפים ללא היסטוריה של אוטם לבבי, אי-ספיקת לב, או אירוע מוחי. במחקר הושלמה הערכה של חשיבות תוספת בדיקת טרופונין לבבי ברגישות גבוהה לגורמי הסיכון המסורתיים למחלות לב וכלי דם ומדידת רמות NT-proBNP לחיזוי הסיכון לאי-ספיקת לב בעתיד.

 

הגיל החציוני של המשתתפים במחקר עמד על 51 שנים וחציון משך המעקב אחר הופעת אי-ספיקת לב עמד על 6.61 שנים.

ניתוח סטטיסטי שכלל תקנון לגיל, מין וגורמי סיכון מסורתיים למחלות לב וכלי דם הדגים קשר מובהק סטטיסטית בין טרופונין לבבי ברגישות גבוהה ובין היארעות אי-ספיקת לב (יחס סיכון של 1.42 לכל לוגריתם שינוי של יחידת ננוגרם/ליטר, רווח בר-סמך 95% של 1.31-1.53). הערך המנבא הטוב ביותר הושג במודל עם גורמי סיכון מסורתיים למחלות לב וכלי דם ובמודל שכלל את שני הביומרקרים.

 

החוקרים בחנו גם את ערכי הסף האופטימאליים של רמות טרופונין לבבי ברגישות גבוהה לזיהוי החולים בסיכון לאי-ספיקת לב בעתיד ומצאו כי בגברים ערך הסף עמד על 2.6 ננוגרם/ליטר ובנשים ערך הסף היה 4.2 ננוגרם/ליטר.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי במדגם גדול זה של משתתפים מהאוכלוסיה הכללית עולה כי בדיקת רמות טרופונין לבבי ברגישות גבוהה עשויה לסייע בהערכת הסיכון לאי-ספיקת לב בעתיד.

 

JACC Heart Failure. Published online March 11, 2020

 

לידיעה במדסקייפ