האם למשך הסוכרת השפעה על התועלת הקרדיווסקולארית והכלייתית של Dapagliflozin? (Diabetes Obes Metab)

טיפול ב-Dapagliflozin (פורסיגה) הביא להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם ואשפוזים עקב אי-ספיקת לב בכלל החולים עם סוכרת מסוג 2, ללא תלות במשך הסוכרת, בעוד שהשפעת הטיפול על סיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים הייתה תלויה במשך הסוכרת, עם ירידה משמעותית בסיכון הנ"ל בחולים עם סוכרת ממושכת יותר, כך עולה מתוצאות מחקר, שפורסמו בכתב העת Diabetes, Obesity & Metabolism.

 

החוקרים ביקשו לבחון אם התועלת הקרדיווסקולארית והכלייתית של Dapagliflozin, עליהן דווח במחקר DECLARE-TIMI 58 קיימת בחולים עם משך סוכרת קצר וארוך.       הם השלימו ניתוח פוסט-הוק של מחקרים שבחנו את התוצאות הקרדיווסקולאריות והכלייתיות של הטיפול התרופתי, בהתאם למשך הסוכרת.

 

מבין 17,160 חולים, ב-3,836 חולים היה ידוע על סוכרת במשך עד 5 שנים, ב-4,731 משך הסוכרת נע בין 5 ל-10 שנים, ב-3,952 חולים משך הסוכרת עמד על 10-15 שנים, ב-2,433 משך הסוכרת היה 15-20 שנים וב-2,206 חולים היה ידוע על סוכרת מסוג 2 למשך למעלה מ-20 שנים.

 

הטיפול ב- Dapagliflozin הפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם או אשפוזים עקב אי-ספיקת לב בהיקף דומה בקבוצות חולים שונות לפי משך סוכרת, עם ירידה בסיכון שנעה בין 21% (יחס סיכון של 0.79, רווח בר-סמך 95% של 0.58-1.06) בחולים עם סוכרת במשך עד 5 שנים ועד 0.75 (רווח בר-סמך 95% של 0.55-1.03) באלו עם משך סוכרת של מעל 20 שנים.

 

יחס הסיכון לסיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים נע בין 1.08 (רווח בר-סמך 95% של 0.87-1.35) בחולים עם משך סוכרת של עד 5 שנים ועד 0.67 (רווח בר-סמך 95% של 0.52-0.86) באלו עם משך סוכרת של מעל 20 שנים. השפעה זו נבעה בעיקר מירידה גדולה יותר בסיכון לאוטם לבבי ואירוע מוחי איסכמי עם Dapagliflozin בחולים עם סוכרת ממושכת יותר. ההטרוגניות הנ"ל בסיכון לסיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים בהתאם למשך הסוכרת תועדה באלו עם ובלי היסטוריה של אוטם לבבי קודם ובאלו עם גורמי סיכון מרובים.

 

באשר להגנה הכלייתית של Dapagliflozin, החוקרים מדווחים כי היקף הירידה בסיכון לסיבוכים כלייתיים נע בין 21% (יחס סיכון של 0.79, רווח בר-סמך 95% של 0.47-1.34) בחולים עם משך סוכרת של עד 5 שנים ועד 58% (יחס סיכון של 0.42, רווח בר-סמך 95% של 0.25-0.72) באלו עם סוכרת במשך למעלה מ-20 שנים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ל- Dapagliflozin השפעה מגנה מפני מחלות לב וכלי דם או אשפוזים עקב אי-ספיקת לב הניתנת לזיהוי ללא תלות במשך סוכרת, אך ההשפעה של הטיפול על סיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים הייתה תלויה במשך הסוכרת, עם השפעה גדולה יותר בחולים עם סוכרת ארוכת-טווח.

 

Diabetes Obes Metab. 2020