מחקרים ומאמרים מומלצים לעיון – 17/8/2020

מרצה: פרופ' אבישי אליס