טרשת עורקים תת-קלינית מלווה בסיכון מוגבר לפרפור פרוזדורים (Europace)

במאמר שפורסם בכתב העת Europace מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי טרשת עורקים תת-קלינית, הכוללת עליה בעובי שכבת אינטימה-מדיה בעורקי התרדמה או במדד סידן בעורקים הכליליים, מלווה בסיכון מוגבר להיארעות פרפור פרוזדורים.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין טרשת עורקים תת-קלינית ובין היארעות פרפור פרוזדורים. לצורך כך, החוקרים השלימו סקירה שיטתית של מאגרי MEDLINE, EMBASE ו-Cochrane לזיהוי כל מחקרי העוקבה שבחנו את הקשר בין טרשת עורקים תת-קלינית ובין היארעות הפרעת הקצב. החוקרים התמקדו במחקרים בשפה האנגלית, שכללו לפחות 100 מבוגרים מעל גיל 18 שנים, עם למעקב שנמשך לפחות שנה אחת.

 

הסקירה כללה חמישה מחקרים להערכת עובי שכבת אינטימה-מדיה בעורקי התרדמה (36,333 חולים) ושני מחקרים להערכת מדד סידן בעורקים הכליליים (34,603 חולים).

כל המחקרים שבחנו את הקשר בין עליה בעובי שכבת אינטימה מדיה בעורקי התרדמה והיארעות פרפור פרוזדורים הצביעו על קשר מובהק סטטיסטית, עם יחס סיכון כולל של 1.43 (רווח בר-סמך 95% של 1.27-1.59).

שני המחקרים שבחנו את הקשר בין מדד סידן בעורקים הכליליים ובין פרפור פרוזדורים גם הצביעו על קשר מובהק סטטיסטית עם יחס סיכון של 1.07 (רווח בר-סמך 95% של 1.02-1.12).

 

ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות השלמת מחקרים נוספים במטרה לקבוע אם יש לכלול טרשת עורקים תת-קלינית כחלק מהמאמצים למניעת פרפור פרוזדורים.

 

Europace. 2020;22(7):991-1000.

 

לידיעה במדסקייפ