השוואת תוצאות טיפול פולשני וטיפול שמרני בקשישים עם NSTEMI (מתוך The Lancet)

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר, מהן עולה כי גם בחולים בגילאי 80 שנים ומעלה עם אבחנה של אוטם לבבי ללא עליות מקטע ST (ר"ת   (Non ST-Elevation Myocardial Infarction) , או בקיצור  NSTEMI, ניתן לזהות את היתרון ההישרדותי של טיפול פולשני, בהשוואה לטיפול שמרני.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעות של התערבות פולשנית לעומת התערבות לא-פולשנית בתוך 3 ימים מריכוז השיא של רמות טרופונין בדם על ההישרדות של חולים בגילאי 80 שנים ומעלה עם אבחנה של NSTEMI.

 

מדגם המחקר כלל קשישים בגילאי 80 שנים ומעלה עם אבחנה של NSTEMI בין 2010 ו-2017. החוקרים בחנו את הסיכון לתמותה בעקבות התערבות פולשנית, לעומת התערבות לא-פולשנית בחולים אלו. בנוסף, הם בחנו את שיעורי האשפוזים לבית חולים בשל אי-ספיקת לב.

 

מדגם המחקר כלל 1,976 חולים עם אבחנה של NSTEMI, מהם 101 חולים הלכו לעולמם בתוך 3 ימים מריכוז השיא של רמות טרופונין ו375 הוצאו מהמחקר. הגיל החציוני של 1,500 החולים הנותרים עמד על 86 שנים, מהם 845 חולים (56%) קיבלו טיפול לא-פולשני.

 

במהלך חציון מעקב של 3.0 שנים, 613 משתתפים (41%) הלכו לעולמם.

שיעורי התמותה המתוקנים המצטברים לאחר חמש שנים עמדו על 36% בקבוצת הטיפול הפולשני, בהשוואה ל-55% בקבוצת הטיפול הלא-פולשני (יחס סיכון מתוקן של 0.68, רווח בר-סמך 95% של 0.55-0.84).

טיפול פולשני לווה בשיעור נמוך יותר של אשפוזים לבית חולים בשל אי-ספיקת לב (יחס שיעורים מתוקן של 0.67 בהשוואה לטיפול לא-פולשני, רווח בר-סמך 95% של 0.48-0.93).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי היתרון ההישרדותי של התערבות פולשנית, בהשוואה לטיפול לא-פולשני, תועד גם בחולים עם NSTEMI בגילאי 80 שנים ומעלה.

 

The Lancet, August 29, 2020