השוואת תוצאות טיפול תרופתי מול טיפול חשמלי בחדר מיון להיפוך קצב בחולים עם פרפור פרוזדורים (Lancet)

מתוצאות מחקר RAFF2 שפורסמו בכתב העת The Lancet עולה כי טיפול תרופתי והיפוך חשמלי ראשון הדגימו יעילות דומה לטיפול במקרים של פרפור פרוזדורים אקוטי בחדר מיון.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי פרפור פרוזדורים אקוטי הינה הפרעת הקצב הנפוצה ביותר בחדר מיון. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את שיעורי חזרה למקצב סינוס עם טיפול תרופתי ולאחריו היפוך חשמלי (תרופה-מכה), אל מול היפוך חשמלי בלבד (מכה בלבד). מטרה משנית של המחקר הייתה להשוות את ההבדלים בין שני מיקומים שונים של הכפות להיפוך חשמלי.

 

החוקרים השוו שני פרוטוקולים לטיפול בחולים עם פרפור פרוזדורים אקוטי ב-11 מחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים בקנדה. מדגם המחקר כלל מבוגרים עם פרפור פרוזדורים אקוטי. הפרוטוקול הראשון כלל שלב אקראי, סמוי, מבוקר-פלסבו להשוואת היפוך תרופתי עם Procainamide ולאחריו היפוך חשמלי, במידת הצורך (עד שלוש מכות חשמל, כל אחת 200 ג'אול ומעלה) ועירוי פלסבו לאחריו היפוך חשמלי.

 

הפרוטוקול השני כלל חולים שקיבלו מכת חשמל וכלל שלב אקראי, בתווית-פתוחה, להשוואת מיקום קדמי-אחורי לעומת מיקום קדמי-צדדי של כפות החשמל.

 

בתקופה שבין יולי 2013 ועד אוקטובר 2018 גויסו למחקר 396 חולים ולא תועדו מקרים של אובדן למעקב. 204 חולים נכללו בקבוצת טיפול בתרופה-מכה כאשר מבין אלו, ב-196 חולים תועד היפוך למקצב סינוס (96%), כאשר מבין 192 חולים בקבוצת הטיפול במכת חשמל בלבד, ב-176 חולים (92%) תועדה חזרה למקצב סינוס (הבדל אבסולוטי של 4%, p=0.07).

 

שיעור החולים ששוחררו לביתם עמד על 97% (198 חולים) לעומת 95% (183 חולים, p=0.60). בכמחצית מהחולים (52%, 106 חולים) בקבוצת טיפול בתרופה-מכה תועדה חזרה למקצב סינוס לאחר עירוי התרופה בלבד. לא תועדו אירועים חריגים חמורים במהלך המעקב.

 

באשר להבדלים במיקום כפות החשמל בשלב השני של המחקר, החוקרים לא זיהו הבדלים בין הקבוצות עם שיעורים דומים של חזרה למקצב סינוס (94% מהמטופלים במכות חשמל כאשר הכפות הוצבו במיקום קדמי-צידי, בהשוואה ל-92% מהמטופלים כאשר מיקום המכות היה קדמי-אחורי).

 

החוקרים כותבים כי שתי הגישות של תרופה-מכה או מכה-בלבד היו מאוד יעילות, מהירות ובטוחות בהשבת מקצב סינוס בחולים במחלקות לרפואה דחופה עם פרפור פרוזדורים אקוטי. ומנעו את הצורך לשוב לבית החולים. העירוי התרופתי היה מוצלח בכמחצית מהחולים ומנע את הצורך בהתערבויות נוספות. החוקרים גם לא זיהו הבדלים במיקום כפות החשמל להיפוך חשמלי.

 

Lancet 2020

 

לידיעה ב-MedPage Today