טיפול כנגד הליקובקטר פילורי עשוי להפחית סיכון לסרטן קיבה במטופלים בסיכון גבוה (Med N Engl J)

טיפול כנגד זיהום הליקובקטר פילורי בחולים עם היסטוריה משפחתית של סרטן קיבה לווה בירידה של למעלה מ-50% בסיכון להתפתחות סרטן קיבה, כך עולה מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine.  יתרה מזאת, הכחדה מוצלחת של החיידק הפחיתה את הסיכון לסרטן קיבה בהיקף של 73%, בהשוואה לחולים בהם הטיפול לא הוביל להכחדת הזיהום.

 

במסגרת המחקר החד-מרכזי, כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, נכללו משתתפים בגילאי 40-65 שנים, עם עדות לזיהום בהליקובקטר פילורי ולפחות קרוב משפחה אחד מדרגה-ראשונה עם סרטן קיבה. המשתתפים חולקו באקראי לקבוצת טיפול להכחדת החיידק (Lansoprazole, Amoxicillin ו-Clarithromycin) או לקבוצת פלסבו.

 

מדגם המחקר כלל 1,676 משתתפים, מהם 832 בקבוצת הטיפול ו-844 בקבוצת הפלסבו. התוצא העיקרי היה היארעות סרטן קיבה. תוצא משני של המחקר היה התפתחות סרטן קיבה לפי הצלחת הטיפול להכחדת הליקובקטר פילורי.

 

במהלך חציון מעקב של כ-9 שנים, סרטן קיבה אובחן ב-10 משתתפים (1.2%) בקבוצת ההתערבות וב-23 משתתפים (2.7%) בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 0.45; רווח בר-סמך 95% של 0.21-0.94, p=0.03).

 

מבין 10 המשתתפים בקבוצת ההתערבות עם אבחנה של סרטן קיבה, ב-5 מקרים (50%) הייתה עדות לכישלון טיפול הכחדה והמשך עדות לזיהום החיידקי. סרטן קיבה התפתח ב-0.8% מהמשתתפים (5 מבין 608 משתתפים) בהם תועדה הכחדה מוצלחת של החיידק וב-2.9% מהמשתתפים (28 מבין 979 משתתפים) עם עדות לזיהום פרסיסטנטי (יחס סיכון של 0.27; רווח בר-סמך 95% של 0.10-0.70).

 

אירועים חריגים היו קלים ונפוצים יותר בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הפלסבו (53% לעומת 19.1%, p<0.001).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בקרב מטופלים עם עדות לזיהום הליקובקטר פילורי וסיפור משפחתי של סרטן קיבה בקרוב משפחה מדרגה ראשונה, טיפול להכחדת החיידק הפחית את הסיכון לסרטן קיבה.

 

N Engl J Med. Published online January 30, 2020

 

לידיעה במדסקייפ