מקומו של מעקב פעיל אחר חולים עם חזה אוויר ספונטאני (New Engl J Med)

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים כי טיפול שמרני במקרים של חזה אוויר ספונטאני היה לא-נחות בהשוואה להתערבות בחולים עם חזה-אוויר ספונטאני ראשוני, עם סיכון נמוך יותר לאירועים חריגים חמורים.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לא ידוע אם טיפול שמרני מהווה חלופה מקובלת להתערבות במקרים של חזה אוויר ספונטאני ראשוני בדרגה מתונה-עד-גדולה וללא סיבוכים. הם השלימו מחקר רב-מרכזי, בתווית-פתוחה, להוכחת העדר-נחיתות, אשר כלל חולים בגילאי 14-50 שנים עם חזה אוויר ספונטאני ראשוני, חד-צדדי, בדרגה בינונית-עד-גדולה. המשתתפים חולקו באקראי להתערבות מיידית בחזה אוויר (קבוצת התערבות) או מעקב בלבד (טיפול שמרני) והיו במעקב לאורך 12 חודשים. התוצא העיקרי היה התפשטות הריאה בתוך שמונה שבועות.

 

מדגם המחקר כלל 316 משתתפים, מהם 154 חולקו לקבוצת התערבות ו-162 לקבוצת טיפול שמרני. בקבוצת הטיפול השמרני, 25 חולים (15.4%) נדרשו להתערבות לטיפול בחזה אוויר, בהתאם לסיבות שהוגדרו מראש בפרוטוקול המחקר, וב-137 חולים (84.6%) לא הושלמה התערבות.

 

מניתוח הנתונים בו לא היו נתונים מלאים זמינים אודות 23 חולים בקבוצת ההתערבות ו-37 חולים בקבוצת הטיפול השמרני, התפשטות הריאה בתוך שמונה שבועות תועדה ב-129 מבין 131 חולים (98.5%) בקבוצת ההתערבות וב-118 מבין 125 חולים (94.4%) בקבוצת הטיפול השמרני (הבדל בסיכון של 4.1- נקודות אחוז, רווח בר-סמך 95% של 8.6- עד 0.5; p=0.02 להעדר-נחיתות); הסף התחתון של רווח בר-סמך 95% היה בתוך טווח שולי העדר-נחיתות שהוגדר מראש כ-9- נקודות אחוז.

 

מניתוח הנתונים בו כל מקרה בו היו חסרים נתונים הוגדר ככישלון טיפול (עם התפשטות של הריאה ב-93.5% מהחולים בקבוצת ההתערבות ו-82.5% מאלו בקבוצת הטיפול השמרני), ההבדל בסיכון עמד על 11.0- נקודות אחוז (רווח בר-סמך 95% של 18.4- עד 3.5-) היה מחוץ לשולי העדר-נחיתות שהוגדרו מראש.

 

טיפול שמרני הוביל לסיכון נמוך יותר לאירועים חריגים חמורים או הישנות חזה אוויר, בהשוואה להתערבות.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מספקים עדות בדרגה מתונה לפיה טיפול שמרני בחזה אוויר ספונטאני ראשוני הינה גישה לא-נחותה, בהשוואה להתערבות, עם סיכון נמוך יותר לאירועים חריגים חמורים.

 

New Engl J Med 2020

 

לידיעה ב-MedPage Today