סיבות וגורמים המנבאים חוסר היענות חולים עם דלקת מפרקים שגרונית לטיפול במתוטרקסט (Rheumatology)

במאמר שפורסם בכתב העת Rheumatology מדווחים חוקרים על תוצאות המחקר הגדול ביותר מסוגו להערכת חוסר-היענות מוקדמת לטיפול במתוטרקסט בקרב חולים עם דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis), בו נמצא כי אמונות החולים ותחלואות רקע רבות נקשרו בקשר מובהק עם חוסר היענות לטיפול.

 

במטרה לפתח התערבויות לשיפור השימוש במתוטרקסט בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית, החוקרים בחנו את שיעורי חוסר-היענות לטיפול תרופתי במהלך ששת החודשים הראשונים לטיפול, כמו גם את הסיבות והגורמים שניבאו חוסר היענות לטיפול במתוטרקסט.

 

מחקר RAMS (Rheumatoid Arthritis Medication Study) הינו מחקר פרוספקטיבי, רב-מרכזי, של חולים שהחלו טיפול במתוטרקסט בבריטניה. המשתתפים השלימו יומן שבועי שתיעד את מינון מתוטרקסט, תופעות לוואי אפשריות והיענות לטיפול לאורך 26 שבועות והחוקרים חישבו את מספר השבועות ללא-היענות לטיפול. ניתוח סטטיסטי שימש לזיהוי גורמים מנבאים אפשריים לחוסר היענות אי-פעם (לפחות שבוע אחד של חוסר-היענות) במהלך ששת החודשים הראשונים לטיפול במתוטרקסט.

 

מדגם המחקר כלל 606 חולים עם דלקת מפרקים שגרונית (69% נשים, גיל ממוצע של 60 שנים, מדד DAS28 של 4.2). במהלך ששת החודשים הראשונים לאחר התחלת טיפול במתוטרקסט, חוסר היענות אי-פעם לטיפול התרופתי תועדה ב-158 חולים (26%), כאשר במרבית המקרים היה מדובר בחוסר היענות מכוון (71%) ומספר השבועות הממוצע ללא-היענות לטיפול עמד על 2.5 שבועות.

 

מניתוח סטטיסטי עלה כי גורמים שניבאו חוסר-היענות אי-פעם לטיפול במתוטרקסט כללו:

 מדד DAS28 (יחס סיכויים של 1.1, רווח בר-סמך 95% של 1.0-1.4),

 עייפות (יחס סיכויים של 1.1, רווח בר-סמך 95% של 1.0-1.2 לכל ס"מ), לפחות שתי מחלות רקע, בהשוואה להעדר מחלות רקע (יחס סיכויים של 1.9, רווח בר-סמך 95% של 1.1-3.5)

וחשש גבוה מפני טיפול תרופתי למרות הבנת הצורך בטיפול (יחס סיכויים של 1.1, רווח בר-סמך 95% של 1.0-1.1 לכל ירידה של יחידה אחת בהפרש בין החשש והבנת הצורך). 

 

ממצאים אלו עשויים לסייע בתכנון וקביעת יעדים אפשריים להתערבויות לשיפור היענות חולים לטיפול רפואי.

 

Rheumatology. 2020;59(1):213-223.

 

לידיעה במדסקייפ